Daily Archives 3 lipca 2017

Etiologia zmian chorobowych – kontynuacja

Być może również, że etiologia tych schorzeń jest czysto naturv zapalnej, a występowanie ich wespół z mięśniakami jedynie przypadkowe. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że wzrost mięśniaków w macicy wpływa w sposób niekorzystny na warunki krążenia krwi i limfy w obrębie tego narządu, powodując rozszerzenie żyl, przerost ścian naczyń tętniczych, a w przypadkach dużych guzów także wybitne poszerzenia się naczyń chłonnych.

W bardzo rzadkich przypadkach ruchomych, wielkich i uszypułowanych mięśniaków podotrzewnowych może przyjść do gromadzenia się płynu przesiękowego w jamie brzusznej (ascites). Powodem tego bywa często skręt szypuły podsurowiczego mięśniaka.

Więcej

DOŚWIADCZENIE DONALDA

Znane LBA są jednak tylko konkurencyjnymi inhibitorami amin kate- cholowych w sercu i duże stężenie tych ostatnich w okolicy receptorów (J może przełamać blokadę. Przekonuje nas o tym doświadczenie Donalda i wsp. [252], którzy wykazali, że małe dawki propranololu podane psom wyścigowym nie blokują adaptacyjnej reakcji serca wywołanej maksymalnym wysiłkiem fizycznym, natomiast u zwierząt z odnerwionym chirurgicznie sercem podanie propranololu całkowicie hamuje powysiłkowy częstoskurcz i powoduje zapaść sercowonaczyniową po dokonaniu wysiłku przez zwierzęta. Psy operowane dają sobie dobrze radę z powysiłkową adaptacją układu krążenia, jeśli nie wykonano u nich blokady (J-adrener- gicznej. Świadczy to o tym, że wydolność adaptacyjna układu krążenia może być również dobrze regulowana na drodze humoralnej (adrenalina z nadnerczy), jak również na drodze nerwowej (noradrenalina z nerwów sympatycznych), W przypadku pełnej sprawności obu mechanizmów niełatwo jest wyłączyć wpływ endogennych amin katecholowych na serce, gdyż obfity napływ adrenaliny i noradrenaliny do serca konkurencyjnie przełamują blokadę wywołaną przez LBA. Doświadczenie Donalda potwierdza jeszcze raz, że LBA wywołują czynnościową i odwracalną blokadę receptorów adrenergicznych.

Więcej

Chorzy z przewlekłymi bólami krzyża

Trzeba wyraźnie podkreślić, że chorzy z niepowikłanym bólem krzyża i częściową dysfunkcją kręgosłupa wymagają w pewnym okresie dokładnej oceny diagnostycznej w celu ustalenia rzeczywistych potrzeb, a następnie dokładnej dokumentacji rozwoju procesu chorobowego. Chorzy ci dobrze reagują na odpowiednie ćwiczenia, dzięki czemu dodatkowo unikają uzależnienia się od leków.

Więcej