Co może służyć jako podwiązka?

Pępowinę podwiązujemy podwójnie, po mocnym zaciśnięciu jednego węzła, owijamy tasiemkę powtórnie, wiążemy drugi węzeł, a z pozostałych końców robimy kokardkę, aby Ryc. 105,a. Sposób podwiązy- w każdej chwili można ją rozwiązać wania pępowiny zaną pępowinę ujmujemy całą dłonią (ryc. 105 b) i przecinamy między palcami, aby uniknąć uszkodzenia noworodka, stale poruszającego' kończynami.

– d) prowadzenie III okresu porodu

Prowadzenie trzeciego okresu

Prowadzenie trzeciego okresu, łożyskowego, wymaga bacznej obserwacji ze strony prowadzącego poród. Należy zwracać uwagę na ogólny stan rodzącej, oraz odklejanie się i wydalanie łożyska. Zaburzenia trzeciego okresu grożą krwotokiem w przypadku nieprawidłowego mechanizmu odklejania się łożyska i stanowią olbrzymie niebezpieczeństwo dla matki, wskutek skrwawienia się lub też następowego zakażenia. Obowiązkiem naszym jest sprawdzanie wysokości dna macicy oraz tętna matki. Unoszenie się dna macicy znacznie powyżej pępka świadczy o gromadzeniu się nadmiernej ilości krwi między ścianą macicy a łożyskiem. Unikając wszelkich rękoczynów czekamy aż do chwili odkle- jenia się łożyska. Zazwyczaj trwa to od 15 do 45 minut. Uprzednio kulista macica staje się płaska a jej krawędzie ostre, dno unosi się ku górze i w prawo a łożysko urodzone do dolnego odcinka tworzy poniżej dna ciastowate, miękkie wypuklenie.

U kobiet otyłych trudno te znr ny zauważyć, przeto CO kil- RyC. 106. Zabieg Ciredego: a) ułożenie ręki przed uchwy- ka minut sprawdza- ceniem dna macicy b) ręka obejmuje dno macicy (Fot.)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>