Drobne tętniczki

Drobne tętniczki biegnące ku macicy w więzadłach obłych nie mają większego znaczenia. Tętnica maciczna (art. uterina) jest odgałęzieniem tętnicy biodrowej wewnętrznej (art. iliaca interna ml hipogastrica). Przebiega ona między blaszkami więzadła szerokiego krzyżując się z moczowodem i dzieli się tuż przed osiągnięciem nad- pochwowej części szyjki macicy na dwa ramiona. Jedno z nich zaopatruje dolną część szyjki macicy i górny odcinek pochwy. Drugie, większe, zwraca się ku górze i przebiega wzdłuż krawędzi macicy zaopatrując przede wszystkim jej trzon, ale także i górną część szyjki. W okolicy przyczepu jajowodu do rogu macicy tętnica dzieli się na trzy odgałęzienia końcowe, z których jedno zdąża do dna macicy drugie biegnie przez krezkę jajowodu do trąbki, a trzecie do jajnika. Odgałęzienie jajnikowe tworzy połączenia z końcowymi gałązkami tętnicy jajnikowej (ryc. 24). Pomiędzy naczyniami obu stron macicy istnieją również połączenia.

Tętnica jajnikowa (art. ova- rialis) zaopatruje w krew jajnik, część trąbki Fallopiusza i okolicę rogu macicy. Jest ona odgałęzieniem tętnicy głównej brzusznej, które wnika przez więzadlo lejkowo-mie- dnicze do więzadła szerokiego.

Tętnica pęcherzowa dolna (art. msicalis inferior) zaopatruje środkowy odcinek pochwy, a tętnica odbytnicza średnia (art. haemorrhoidalis media) niewielką część jej tylnej ściany.

Tętnica nadbrzuszna dolna (art. epigástrica inferior) oddaje małą tętniczkę jajnikową zewnętrzną (a. ovarica externa), która doprowadza krew do więzadła obłego.

Srom i dolna część pochwy są odżywiane przez tętnicę sromową wewnętrzną (art. pudenda interna).Krew ą macicy odprowadzają liczne gałązki żylne, które łączą się w żyły maciczne uchodzące do żyły podbrzusznej. Żyły zbierające krew z jajnika i z więzadła szerokiego tworzą w obrębie tego więzadła tzw. splot żylny jajnikowy (plexus venosas ovarialis), który stanowi odpowiednik splotu wiciowatego (plexus pampini- formis) u mężczyzny. Ze splotu tego krew dostaje się do żyły jajnikowej, a za jej pośrednictwem po stronie lewej do żyły nerkowej, a po stronie prawej do dolnej żyły czczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>