GONADOUBERYNA – ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE 1 LECZNICTWIE

– Wskazania do stosowania gonadoliberyny lub jej analogów stanowią:

– 1) diagnostyka układu podwzgórze-przysadka-gonady,

– 2) wtórny brak miesiączki i niepłodność pochodzenia podwzgórzowego,

– 3) pierwotny brak miesiączki i brak dojrzewania pochodzenia podwzgó- rzowego,

– 4) kryptorchizm,

– 5) antykoncepcja hormonalna,

– 6) niektóre hormonozależne nowotwory złośliwe.

Diagnostyka układu podwzgórze-przysadka-gonady. Osobie badanej pobiera się próbkę krwi z żyły łokciowej w celu oznaczenia stężenia lu- tropiny i folitropiny, a następnie wstrzykuje dożylnie 100 pg gonadoii- beryny. Po upływie 30 i 60 min pobiera się kolejne próbki krwi do oznaczeń gonadotropin. U zdrowych dorosłych mężczyzn i kobiet stężenie lu- tropiny i folitropiny zwiększa się z wartością maksymalną w 30 min próby, przy czym poziom lutropiny jest większy niż poziom folitropiny. U dzieci w okresie przedpokwitaniowym stwierdza się większe stężenie lolitropiny. Brak odpowiedzi na gonadoliberynę przemawia za organicznymi zmianami w przysadce, lecz niekiedy jest wynikiem zmniejszenia wrażliwości receptorów przysadkowych dla gonadoliberyny. Zachowana odpowiedź przy klinicznych i biochemicznych cechach hipogonadyzmu hipogonadotropowego wskazuje na ponadprzysadkowy (najczęściej pod- wzgórzowy) poziom zaburzenia. Zwiększenie stężenia folitropiny przy braku lub ograniczonym zwiększeniu stężenia lutropiny u chorych po okresie dojrzewania wskazuje na czynnościowe zaburzenia podwzgórzo- we (np. anorexia nervosa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>