Jajnik (ovarium)

Jajnik (ovarium) nadjajnik ( epoophoron) przyjajnik (paroophoron) narządy szczątkowe przewód Gartnera jajowody, macica, pochwa błona dziewicza, ujście cewki moczowej więzadło obłe więzadło jajnika właściwe (lig. ovarii proprium) wieszadło jajnika (lig. suspensorium ovarii) przedsionek pochwy więzadło szerokie oraz krezka jajowodu łechtaczka i wargi mniejsze wzgórek łonowy i wargi większe zrozumiałą, że w razie istnienia zaburzeń rozwojowych w obrębie przewodów Mullera mogą zajść dwie ewentualności. Albo i) części ich, które później z reguły ulegają zespoleniu, pozostaną rozdzielone, albo 2) nie wytworzy się w nich światło zupełnie lub na pewnej przestrzeni, chociaż zespolenie ich nastąpi.

Tym zmianom w obrębie przewodów Miillera mogą towarzyszyć i zaburzenia rozwojowe jajników. Zdarza się jednak, że nawet w poważnych wadach rozwojowych tworów powstałych z przewodów miillerowskich gruczoły płciowe są dobrze rozwinięte i nie wykazują żadnych nieprawidłowości .

W klasyfikacji i podziale wad wewnętrznych narządów płciowych kobiety należy uwzględnić fakt powstawania ich etapami w rozmaitych okresach rozwoju płodu. Wychodząc z tego założenia można wszystkie zaburzenia rozwojowe tego typu zebrać w cztery grupy (Nagel)',

– a)Zaburzenia, które powstają w bardzo wczesnym okresie życia płodowego, a więc jeszcze przed wytworzeniem się przewodu płciowego (tractus genitalis)t stanowią pierwszą grupę. Twory powstające z przewodów Miillera będą w grupie tej zupełnie oddzielone (np. podwójna macica – uterus didelphjs)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>