KWAS ACETYLOSALICYLOWY

Nawet kilkudniowe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w większości przypadków powoduje wyraźne działanie w stosunku do płodu. Może ono być powcdem zaburzeń krwiotwórczych, hiperbilirubinemii, przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego, a nawet śmierci płodu [4],

Alkohol etylowy skutecznie hamuje czynność skurczową macicy, głównie przez blokowanie uwalniania oksytocyny. Leczenie polega na dożylnym podawaniu 10% roztworu etanolu w 5% roztworze glukozy przez kilka godzin i kontynuowaniu w dawkach podtrzymujących, także doustnie. Terapia ta musi trwać kilka dni. Mimo pomyślnych rezultatów tego typu leczenia, bardzo rzadko znajduje się zwolenników jej stosowania głównie ze względu na niepożądane działanie alkoholu na organizm matki (zespoły alkoholowe) oraz szczególnie ze względu na niepożądany wpływ na płód, który wolniej metabolizuje alkohol. Płód rodzi się wtedy z objawami depresji ośrodkowego układu nerwowego.

Petydyna (Dolantin, Dolargan) należy do najpowszechniej stosowanych leków o działaniu przeciwbólowym i zwiotczającym. Ten syntetyczny lek ma zastosowanie w różnych okresach ciąży, porodu i połogu. We wczesnych okresach ciąży stosuje się go w zagrażającym poronieniu, porodzie niewczesnym lub przedwczesnym, w toku porodu w I okresie oraz w celu łagodzenia bólu przy zabiegach położniczych lub innych ginekologicznych. Przyjmuje się, że przeciętna dawka wynosi 100 mg podaje się najczęściej domięśniowo, a rzadziej dożylnie. W praktyce obserwuje się wyraźne działanie hamujące skurcze mięśnia macicy. Dolantyna, podobnie jak morfina, przechodzi łatwo przez łożysko do płodu.

W wątrobie ulega ona demetylacji do norpetydyny, w ok. 75% wydala się z moczem w postaci metabolitów. Stosowanie tego leku może mieć tylko charakter doraźny.

Długotrwale podawanie prowadzi do lekozależności. Działania niepożądane petydyny u matek to zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, suchość w ustach, nudności i wymioty. Na płód działa ona głównie przez pogłębienie niedotlenienia, powstającego w wyniku uczulenia lub interakcji z innymi lekami, jak pochodne fenotiazyny i furazoiidonu. W celu zmniejszenia niepożądanego działania leku należy ograniczyć dawkę, zaczynając od 50 mg na zabieg lub poród jako antidotum stosuje się morfiną (0,1-0,2 mg/kg) lub nalokson [7],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>