Category Lekarze

BADANIA KINSEYA I WZBUDZONE PRZEZ NIE KONTROWERSJE

Badania Kinseya wzbudziły wiele zastrzeżeń. Jednak do dzisiejszego dnia pozostał on nieprześcigniony w sensie odwagi potraktowania, właśnie w sposób statystyczny – przy wszystkich słabościach statystyki – masowych badań życia seksualnego. Poza tym podkreślić należy, że dokonał on penetracji, bez jakichkolwiek zahamowań, wszystkich dziedzin i przejawów seksualności – i to we wszystkich grupach wieku. Było to możliwe jedynie dlatego, że zastosował amoralne podejście do życia seksualnego. Właśnie dlatego badania Kinseya, jako pierwsze systematyczne, na dużej zbiorowości przeprowadzone badania w zakresie seksualności, istotnie przyczyniły się do wyjaśnienia tabu naszego kodeksu moralnego, które zaciemniało tę dziedzinę życia – niezależnie od tego jakie uzasadnienie mają zarzuty przeciwko niemu oraz jakie mogą być w przyszłości nastawienia badaczy do badania sfery seksualnej.

Więcej

Związki chemiczne wykazujące biologiczną aktywność testosteronu

Wyizolowanie chemicznie czystych związków o działaniu hormonalnym pozwoliło na przeprowadzenie szeregu badań fizjologicznych, chemicznych, biochemicznych i klinicznych. W roku 1945 K. Bloch, podając ciężarnej kobiecie znakowany cholesterol, wykazał, że progesteron jest syntetyzowany in vivo z cholesterolu, co dało początek nowej metodyce badań hormonów sterydowych. Najrozmaitsze metody, głównie izotopowe in vivo oraz systemy enzymatyczne in vitro pozwoliły na poznanie dróg syntezy hormonów sterydowych, których głównym prekursorem okazał się progesteron, powstający z cholesterolu przez skrócenie jego łańcucha bocznego.

Więcej

Bliźnięta

Najbardziej szczęśliwy efekt cięży mnogiej, dzięki któremu estrada zdobywa murowany numer programu. Bliźniaki (bliźniaczki) mogą bowiem: śpiewać, śpiewać tańcząc, tańczyć śpiewając, tańczyć, produkować się w numerze akrobatycznym itd. Nie utrudniamy więc życia, a zwłaszcza pielęgnagi brata lub siostry bliźniaczki, pamiętając o tym, że razem z nim (nią) mamy już praktycznie od niemowlęctwa kontrakt artystyczny w kieszeni, samodzielnie natomiast musielibyśmy się normalnie uczyć, jak każde pozbawione brata albo siostry bliźniaka dziecko, po to tylko, aby po latach stanąć przed perspektywą otrzymania interesującej pracy, początkowo na pewno gorzej płatnej niż z bratem czy siostrą bliźniakiem. W odróżnieniu od bliźniaków trojaczki, czworaczki albo pięcioraczki mają ze względu na surowe oszczędności etatowe bez porównania gorsze perspektywy.

Więcej

Sygnały

W prawidłowych warunkach WMW człowieka kontroluje gatunkową prawidłowość bodźca specyficznego oraz płeć i odpowiedni stopień rozwoju płciowego partnera. Kolejnym etapem kontroli są bardziej szczegółowe cechy osobnicze, związane z rozmaitymi preferencjami. Faza „zalotów”, na równi z rozwijającą się aktywnością bezpośrednio poprzedzającą właściwe zachowanie konsumacyjne, przebiega na gruncie wzajemnej, naprzemiennej wymiany informacji, już to pobudzających, już to hamujących. Informacje te mają charakter behawioralny, motoryczny, mimiczny i pantomimiczny, akustyczny niewerbalny i werbalny. Są one odpowiednio do ewolucyjnego szczebla rozwoju człowieka bardzo zróżnicowane, kulturowo i indywidualnie. Oprócz sygnałów działających powszechnie (typu „prezentacyjnego”) występują też inne, zindywidualizowane kulturowo (Imieliński, 1970) i osobniczo (Imieliński, 1973). Te ostatnie są nabyte na drodze warunkowania odruchowego. Tym sposobem sygnały pierwotnie nie obarczone ładunkiem informacji seksualnej mogą się stać indywidualnie skutecznym bodźcem w interakcji partnerskiej. Może do tego dojść wskutek wielokrotnego powtarzania związku czasowo-następ- czego. Wspomniane bodźce mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, od rzeczowego począwszy (kiedy przedmioty skojarzone z partnerem mogą dynamizować interakcję), poprzez behawioralny (kiedy określone zachowanie się nabiera znaczenia sygnału w interakcji seksualnej, mimo że powszechnie takiego znaczenia nie ma), aż do sygnałów werbalnych, których semantyka została zmieniona na indywidualny użytek konkretnego układu partnerskiego (analogicznie do rozmaitych pieszczotliwych wyrazów, czasem całkowicie nieadekwatnych z punktu widzenia ogólnie obowiązującej semantyki).

Więcej

Co może służyć jako podwiązka?

Pępowinę podwiązujemy podwójnie, po mocnym zaciśnięciu jednego węzła, owijamy tasiemkę powtórnie, wiążemy drugi węzeł, a z pozostałych końców robimy kokardkę, aby Ryc. 105,a...

Więcej

SPECYFIKA LUDZKIEJ POTRZEBY SEKSUALNEJ

W dotychczasowych rozważaniach nie przeszkadzało nam to, że używaliśmy dosyć swobodnie pojęć: erotyka, seks, czynności rozrodcze. Obecnie przystąpimy do ich dokładniejszego sprecyzowania. Przyjmiemy, że mówiąc o czynnościach rozrodczych, będziemy mieli na myśli te czynności, których pełna realizacja może doprowadzić do zapłodnienia. W warunkach współczesnej cywilizacji nie musi to jednak być akt seksualny, wystarczy zapłodnienie jaja za pomocą pipetki w gabinecie ginekologa. Rozpatruje się też możliwość zapłodnienia w probówce, a następnie dopiero umieszczenia zapłodnionego jaja w ciele kobiety. Nie jest to wynik żadnego zwyrodnienia cywilizacyjnego, a po prostu osiągnięcie nauki, które dla wielu kobiet może stać się jedyną szansą spełnienia macierzyństwa.

Więcej

Szkoły Fizjoterapii

Szkoły Fizjoterapii, których jest Polsce 24, ukończyły 4832 osoby, uzyskując tytuł technika fizjoterapii. Wiele osób z tej liczby ukończyło jednocześnie zaoczne studia rehabilitacji na AWF-ach.

Więcej

Polityka społeczna

Szeroko rozumiana polityka społeczna, jak każde działanie świadomie zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej zgodnie z regułą (mitem, religią, nauką), nigdy nie lekceważyła sfery seksu. Etnologia potwierdza tezę (Schelsky, 1953), że transformacja potrzeb seksualnych należy do najstarszych osiągnięć kulturowych, podobnie jak tworzenie narzędzi i języka. Najwcześniejszym zadaniem działania politycznego była społeczna regulacja stosunków między płciami (uwzględniająca zarówno cele biologiczne – ochrona potomstwa, jak i gospodarcze – utrzymanie rodziców przy życiu i ich zdolności do dalszej prokreacji). Obok podziału zadań według płci, regulacja objęła selekcję celów seksualnych osobistych i społecznych, a dalszymi chronologicznie konsekwencjami kreowania stosunków seksualnych stały się działania profilaktyczne, kontrolne i represyjne. Nie było więc i nie ma społeczności, w której w stosunku do współplemieńców, członków rodu, wiernych czy obywateli, nie represjonowano by naruszania ustalonych barier, przewagi nastawień, egocentrycznych nad socjocentrycznymi bądź ekspansywności sfery zachowań seksualnych w stosunku do innych sfer życia wspólnoty. Przekształcanie dążeń seksualnych jest czynnością jednostek w ramach kreowania własnej biografii i czynnością grup ludzkich w ramach ustaleń, standaryzacji, instytucjonalizacji – czynnością służącą podtrzymywaniu danej kultury czy jej osiągnięć.

Więcej

Charakterystyka materiału badawczego i metoda badania

Badania przeprowadzono w grupie 38 chorych (1(5 kobiet i 22 mężczyzn). Średnia wielku badanych wynosiła 32,10 + 14,85 lat. Liczebność rozpoznanych w badanej grupie następstw urazów sportowych przedstawiono w tabeli 1.

Więcej

Próba Aschheima i Zondeka

Z chwilą wyosobnienia z moczu i krwi kobiet ciężarnych tzw. prolanów, które okazały się pod względem biologicznym identyczne z hormonami gonadotropowymi przysadki mózgowej, i z chwilą stwierdzenia, że prolany pojawiają się w płynach ustroju w znacznej ilości tylko u kobiet ciężarnych (których przysadka mózgowca przestaje właściwie wytwarzać gonadotrofiny wpływające na czynność hormonalną jajników), a poza ciążą zwykłymi metodami wykryć ich nie można, stworzono podstawy pod odczyn Aschheima i Zondeka, stosowaną dziś powszechnie próbę rozpoznawania wczesnej ciąży.

Próba Aschheima i Zondeka polega na zastosowaniu w praktyce spostrzeżenia, że gonadotrofiny łożyskowe (prolany) wywołują w jajnikach niedojrzałych samic gryzoni (myszy, szczury, króliki itd.)

Więcej

Biorytm seksualny

Wiedza o dobowych biorytmach seksualnych człowieka jest niewielka. Najdłuższe biorytmy – zgodnie z danymi z literatury – mają trwać (i ‘powtarzać się) 7 lat. Siedmioletnia periodyka seksualna ma wywierać wpływ na całość aktywności człowieka, na przykład w 7 roku życia rozpoczyna się szkołę podstawową, w ciągu dwóch następnych okresów siedmioletnich (w sumie 14 lat) osiąga się dojrzałość płciową, w okresie czterech siedmioleci (28 r.ż.) mężczyzna osiąga ponoć swój najaktywniejszy wiek, w ósmym siedmioleciu (56 lat) u kobiet występuje klimakterium (także i u mężczyzn).

Więcej

Szpital

Drugie stadium naszego leczenia, podczas którego, po wielu badaniach, zabiegach i prześwietleniach, dowiadujemy się, że rozpoznanie przychodni było zupełnie fałszywe i właściwie nie kwalifikowało nas do szpitala, niemniej jednak przy okazji badań wyszło na jaw inne schorzenie, którego w przychodni wcale nie wykryto, a które przerasta nawet możliwości szpitala, w związku z czym musimy się udać do instytutu (patrz: „Instytut”). Ponieważ zabiegi szpitala, aby przenieść nas do instytutu, nie dają żadnego rezultatu, natomiast stan naszego serca i nerwów nie pozwala nam na podjęcie samemu wysiłków w tej dziedzinie, tymczasem zostajemy ze szpitala wypisani do domu. Umożliwia nam to trafienie z powrotem do przychodni, gdzie rozpoznanie szpitalne zostaje uznane za bezsensowne, wobec czego nie leczymy się ani zgodnie z diagnozą przychodni, ani też szpitala.

Więcej

Mechanizmy formowania się par

Formowanie się par ze względu na wspólnotę terytorium. Jest to jeden z najprostszych mechanizmów formowania się par. Sprowadza się on do tego, że podział areału zamieszkiwanego przez dany gatunek na terytoria poszczególnych osobników odbywa się oddzielnie dla obu pici. Przy czym zasady podziału terytorium przebiegają zgodnie z normalnymi regułami, to jest najsilniejsze osobniki zdobywają najlepsze terytoria, słabsze nieco gorsze itd. W ten sposób każde terytorium zostaje zajęte oddzielnie przez samca i przez samicę, między którymi pod wpływem specjalnych mechanizmów zabezpieczających nie dochodzi do walk o terytorium. W wyniku tego w każdym rewirze spotykają się samiec i samica, które w chwili pojawienia się aktywności seksualnej u samicy kopulują ze sobą. Z takim mechanizmem spotykamy się między innymi u jaszczurki zielonej (Lacerta ińridis).

Więcej

Nowe perspektywy antykoncepcji

Wreszcie możliwość wykorzystania prezerwatyw jako środka najmniej narażającego kobietę na zaburzenia hormonalne stanowi istotne uzupełnienie powyższych metod regulacji urodzeń.

Więcej