Mięśniaki i ich rodzaje

Trafiają się przede wszystkim u kobiet w okresie dojrzałości płciowej i to głównie po trzydziestce. Opisywano je jednak także u nieletnich dziewczynek. Objawy kliniczne. Mięśniaki śródbrzuszne więzadła obłego wykazują te same cechy co podsurowicze mięśniaki macicy, a mięśniaki podskórne zachowują się tak, jak mięśniaki albo włókniako-mięśniaki sromu. Nie powodują dolegliwości, chyba że uległy skrętowi (w piśmiennictwie polskmi rzadki przypadek takiego skrętu śródbrzusznego mięśniaka więzadla obłego podałJaroszyński). Natomiast mięś niaki leżące wewnątrz kanału pachwinowego i rozwijające się w warunkach niekorzystnych uciskają na otoczenie, a więc i na nerw nasienny zewnętrzny, co staje się niekiedy przyczyną silnych bólów. Jeśli guz rozwijający się w kanale pachwinowym jest większych rozmiarów, smuga biała zbacza na drugą stronę brzucha (objaw Marsa), co ułatwia różnicowanie z twardymi guzami, umiejscowionymi w mięśniach prążkowanych powłok brzusznych (rp. z wlókniakami).

Należy podkreślić, że mięśniaki mogą się rozwijać wszędzie, gdzie znajdują się – chociażby w niewielkiej ilości – włókna mięśniowe. Opisywano je zatem i w innych więzadlach, np. we właściwym więzadle jajnika (lig. ovarii proprium), w więzadlach krzyżowo-macicznych 1 w więzadle szerokim. Stwierdzenie pierwotnego miejsca ich rozwoju jest jednak w tych przypadkach nieraz bardzo trudne.

– b)Tiuszczaki (lipomata). Tluszczaki, których właściwym punktem wyjścia jest więzadlo obłe, trafiają się bardzo rzadko. Rozwijają się najczęściej w odcinku pozaotrzewnowym więzadla i poza obrębem kanału pachwinowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>