Nagłe zatrzymanie się miesiączki

Nagłe zatrzymanie się miesiączki w okresie przekwitania i towarzyszące mu objawy ogólne da się -jeśli to potrzebne – usunąć również przez podanie estradiolu lub estronu. Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawek i mg estradiolu, wstrzykiwanych domięśniowo raz na tydzień. Jeśli dawka okaże się zbyt mała lub jeśli chodzi o przypadek szczególnie ciężki, można ją podwyższyć do 2 mg lub nawet do 5 mg na tydzień. W wielu przypadkach wystarcza wstrzyknięcie 5 mg estradiolu na kilka miesięcy, zanim powtórzenie go okaże się potrzebne. W zasadzie leczenie powinno trwać dwa tygodnie, w ciągu których wstrzykuje się pięć dawek po 2 mg lub dwie dawki po 5 mg estradiolu, Czas trwania leczenia można skrócić podając w ciągu tygodnia dwa razy po 5 mg estradiolu.

Szczególnie ważne jest leczenie braku miesiączki w związku z tzw. niedomogą jajników (insufjicieniia ovariomm) w okresie dojrzałości płciowej. Lżejsze przypadki tej niedomogi nie wymagają, jak już wspominano, leczenia jako stany przejściowe. W grę wchodzą tylko przypadki cięższe i to tak niedomogi pierwotnej, jak i wtórnej.

O pierwotnej niedomodze jajników można mówić, kiedy chodzi o kobiety liczące co najmniej 18 lat, które do tego czasu nie miały miesiączki i u których nie stwierdza się żadnych miejscowych lub ogólnych przyczyn jej niewystępowania. Jakkolwiek leczenie hormonalne nie może wykazać się w tych przypadkach pewnymi wynikami, zastosowanie jego wydaje się konieczne chociażby dlatego, że w myśl dotychczasowych doświadczeń żadne inne meLody leczenia tego rodzaju stanów nie dawały korzystnych wyników. Dziś daje się osiągnąć przez zastosowanie dużych dawek hormonów powiększenie macicy i nieraz wystąpienie typowego krwawienia miesięcznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>