Naświetlanie promieniami radu

Naświetlanie promieniami radu w razie istnienia procesów zakaźnych przyczynia się do ich zaostrzenia i uogólnienia. Należy przyjąć, że pierwotna, wynosząca około 1,5%, śmiertelność po zastosowaniu terapii radowej spowodowana jest wyłącznie przez zakażenie leczonego ustroju.

Czasami może dojść do zaburzeń w następstwie zastosowania nieodpowiedniej dawki radu bądź też użycia niedostatecznego filtru. Zaburzenia te przejawiają się w postaci krwawych odchodów, a nawet typowych krwawień, zaburzeń czynności jelit i pęcherza moczowego, a nierzadko wytworzenia się przetok. Zaburzenia te powodują więc nieraz pomyłki, gdyż niesłusznie uważać je można za dowód rozprzestrzeniania się raka.

Celem uniknięcia tych przykrych, a nawet fatalnych powikłań należy stwierdzić badaniem bakteriologicznym, czy guzy rakowe nie zawierają zjadliwych mikrobów (w pierwszym rzędzie łańcuszkowców hemolitycznych), które stanowią przeciwwskazanie do założenia radu. Przeciwwskazaniem jest również ropniak macicy (pjiomelra), który musi być opióżniony zanim przyjdzie do leczenia radem. Rozpoznanie procesów zakaźnych wymaga nieraz uprzedniego rozszerzenia szyjki macicznej, wydobycia cząstki guza i bakteriologicznego jej zbadania. Pewnym wskaźnikiem w terapii radowej jest liczba białych ciałek krwi. Mała liczba leukocytów lub względnie mała ilość limfocytów decyduje o zastosowaniu mniejszych dawek niż zwyczajnie. Zwiększenie się ich liczby w trakcie leczenia uprawnia do zwiększenia dawki, zmniejszenie – do jej ograniczenia.

Nie należy zapominać, że bez względu na rodzaj zastosowanej techniki leczenia radem raka szyjki macicznej miejscowe jego użycie nie wystarcza, gdyż promienie radu nie przenikają tak głęboko, aby mogły oddziałać na całą sieć naczyń i węzłów chłonnych w sąsiedztwie nowotworu. Ponieważ zaś prawie w trzeciej części przypadków wczesnego raka miejscowe węzły chłonne są już zajęte, zastosowanie głębokiej terapii rentgenowskiej lub naświetlania „bombą radową“ są koniecznością, jeśli wyniki leczenia mają być zadowalające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>