OBNIŻENIE I WYPADANIE KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Z punktu widzenia ściśle naukowego obniżenie i wypadanie kobiecych części rodnych, a przede wszystkim pochwy i macicy jest kalectwem polegającym nie tylko na przemieszczeniu ku dołowi tych narządów, lecz dotyczącym również ich sąsiedztwa, głównie dna miednicy, pęcherza moczowego i odbytnicy. Tłumaczy się to szczególnymi warunkami anatomicznymi, jakie istnieją w kobiecej miednicy i sprawiają, że w przypadkach tego rodzaju zmiany położenia części rodnych sąsiadujące z nimi tkanki i narządy nie zachowują się również prawidłowo.

Przez obniżenie macicy rozumiemy tego rodzaju jej przemieszczenie ku dołowi, w którym część pochwowa leży poniżej linii przeprowadzonej między kolcami kości kulszowych, a więc ściśle biorąc poniżej płaszczyzny cieśni miednicy. Stan ten powoduje również obniżenie sklepień pochwy i jakby skrócenie samej pochwy, która jednak nie wysuwa się przed szparę sromową. W miarę dalszego obniżania się pochwy i macicy musi wczes’nicj lub później dojść do wypadnięcia tych narządów.

Wypadnięciem pochwy nazywamy znaczniejsze jej obsunięcie się ku dołowi, w czasie którego wypukła się ona przed szparę sromową albo nawet wynicowuje się na podobieństwo wywróconego palca rękawiczki. W tym ostatnim przypadku przemieszczenie jej ku dołowi musi łączyć się z wypadnięciem macicy, która :Sterczy przed szparą sromową pokryta od zewnątrz wynicowaną pochwą.

Wypadnięcie przedniej ściany pochwy (prolapsus parietis anteńońs vaginae) w większości przypadków towarzyszy i jest następstwem powstania przemieszczania pęcherza moczowego i wytworzenia się tzw. pochwowego uchyłka pęcherza moczowego (cystocele vaginalis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>