SPECYFIKA LUDZKIEJ POTRZEBY SEKSUALNEJ

W dotychczasowych rozważaniach nie przeszkadzało nam to, że używaliśmy dosyć swobodnie pojęć: erotyka, seks, czynności rozrodcze. Obecnie przystąpimy do ich dokładniejszego sprecyzowania. Przyjmiemy, że mówiąc o czynnościach rozrodczych, będziemy mieli na myśli te czynności, których pełna realizacja może doprowadzić do zapłodnienia. W warunkach współczesnej cywilizacji nie musi to jednak być akt seksualny, wystarczy zapłodnienie jaja za pomocą pipetki w gabinecie ginekologa. Rozpatruje się też możliwość zapłodnienia w probówce, a następnie dopiero umieszczenia zapłodnionego jaja w ciele kobiety. Nie jest to wynik żadnego zwyrodnienia cywilizacyjnego, a po prostu osiągnięcie nauki, które dla wielu kobiet może stać się jedyną szansą spełnienia macierzyństwa.

Więcej

Szkoły Fizjoterapii

Szkoły Fizjoterapii, których jest Polsce 24, ukończyły 4832 osoby, uzyskując tytuł technika fizjoterapii. Wiele osób z tej liczby ukończyło jednocześnie zaoczne studia rehabilitacji na AWF-ach.

Więcej

Polityka społeczna

Szeroko rozumiana polityka społeczna, jak każde działanie świadomie zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej zgodnie z regułą (mitem, religią, nauką), nigdy nie lekceważyła sfery seksu. Etnologia potwierdza tezę (Schelsky, 1953), że transformacja potrzeb seksualnych należy do najstarszych osiągnięć kulturowych, podobnie jak tworzenie narzędzi i języka. Najwcześniejszym zadaniem działania politycznego była społeczna regulacja stosunków między płciami (uwzględniająca zarówno cele biologiczne – ochrona potomstwa, jak i gospodarcze – utrzymanie rodziców przy życiu i ich zdolności do dalszej prokreacji). Obok podziału zadań według płci, regulacja objęła selekcję celów seksualnych osobistych i społecznych, a dalszymi chronologicznie konsekwencjami kreowania stosunków seksualnych stały się działania profilaktyczne, kontrolne i represyjne. Nie było więc i nie ma społeczności, w której w stosunku do współplemieńców, członków rodu, wiernych czy obywateli, nie represjonowano by naruszania ustalonych barier, przewagi nastawień, egocentrycznych nad socjocentrycznymi bądź ekspansywności sfery zachowań seksualnych w stosunku do innych sfer życia wspólnoty. Przekształcanie dążeń seksualnych jest czynnością jednostek w ramach kreowania własnej biografii i czynnością grup ludzkich w ramach ustaleń, standaryzacji, instytucjonalizacji – czynnością służącą podtrzymywaniu danej kultury czy jej osiągnięć.

Więcej

Charakterystyka materiału badawczego i metoda badania

Badania przeprowadzono w grupie 38 chorych (1(5 kobiet i 22 mężczyzn). Średnia wielku badanych wynosiła 32,10 + 14,85 lat. Liczebność rozpoznanych w badanej grupie następstw urazów sportowych przedstawiono w tabeli 1.

Więcej

Próba Aschheima i Zondeka

Z chwilą wyosobnienia z moczu i krwi kobiet ciężarnych tzw. prolanów, które okazały się pod względem biologicznym identyczne z hormonami gonadotropowymi przysadki mózgowej, i z chwilą stwierdzenia, że prolany pojawiają się w płynach ustroju w znacznej ilości tylko u kobiet ciężarnych (których przysadka mózgowca przestaje właściwie wytwarzać gonadotrofiny wpływające na czynność hormonalną jajników), a poza ciążą zwykłymi metodami wykryć ich nie można, stworzono podstawy pod odczyn Aschheima i Zondeka, stosowaną dziś powszechnie próbę rozpoznawania wczesnej ciąży.

Próba Aschheima i Zondeka polega na zastosowaniu w praktyce spostrzeżenia, że gonadotrofiny łożyskowe (prolany) wywołują w jajnikach niedojrzałych samic gryzoni (myszy, szczury, króliki itd.)

Więcej

Biorytm seksualny

Wiedza o dobowych biorytmach seksualnych człowieka jest niewielka. Najdłuższe biorytmy – zgodnie z danymi z literatury – mają trwać (i ‘powtarzać się) 7 lat. Siedmioletnia periodyka seksualna ma wywierać wpływ na całość aktywności człowieka, na przykład w 7 roku życia rozpoczyna się szkołę podstawową, w ciągu dwóch następnych okresów siedmioletnich (w sumie 14 lat) osiąga się dojrzałość płciową, w okresie czterech siedmioleci (28 r.ż.) mężczyzna osiąga ponoć swój najaktywniejszy wiek, w ósmym siedmioleciu (56 lat) u kobiet występuje klimakterium (także i u mężczyzn).

Więcej

Szpital

Drugie stadium naszego leczenia, podczas którego, po wielu badaniach, zabiegach i prześwietleniach, dowiadujemy się, że rozpoznanie przychodni było zupełnie fałszywe i właściwie nie kwalifikowało nas do szpitala, niemniej jednak przy okazji badań wyszło na jaw inne schorzenie, którego w przychodni wcale nie wykryto, a które przerasta nawet możliwości szpitala, w związku z czym musimy się udać do instytutu (patrz: „Instytut”). Ponieważ zabiegi szpitala, aby przenieść nas do instytutu, nie dają żadnego rezultatu, natomiast stan naszego serca i nerwów nie pozwala nam na podjęcie samemu wysiłków w tej dziedzinie, tymczasem zostajemy ze szpitala wypisani do domu. Umożliwia nam to trafienie z powrotem do przychodni, gdzie rozpoznanie szpitalne zostaje uznane za bezsensowne, wobec czego nie leczymy się ani zgodnie z diagnozą przychodni, ani też szpitala.

Więcej

Mechanizmy formowania się par

Formowanie się par ze względu na wspólnotę terytorium. Jest to jeden z najprostszych mechanizmów formowania się par. Sprowadza się on do tego, że podział areału zamieszkiwanego przez dany gatunek na terytoria poszczególnych osobników odbywa się oddzielnie dla obu pici. Przy czym zasady podziału terytorium przebiegają zgodnie z normalnymi regułami, to jest najsilniejsze osobniki zdobywają najlepsze terytoria, słabsze nieco gorsze itd. W ten sposób każde terytorium zostaje zajęte oddzielnie przez samca i przez samicę, między którymi pod wpływem specjalnych mechanizmów zabezpieczających nie dochodzi do walk o terytorium. W wyniku tego w każdym rewirze spotykają się samiec i samica, które w chwili pojawienia się aktywności seksualnej u samicy kopulują ze sobą. Z takim mechanizmem spotykamy się między innymi u jaszczurki zielonej (Lacerta ińridis).

Więcej

Nowe perspektywy antykoncepcji

Wreszcie możliwość wykorzystania prezerwatyw jako środka najmniej narażającego kobietę na zaburzenia hormonalne stanowi istotne uzupełnienie powyższych metod regulacji urodzeń.

Więcej

Proces mentalizacji

Mentalizacja potrzeby seksualnej polega na uświadomieniu sobie jej istnienia, a także sposobów jej zaspokajania. Uświadomienie potrzeby seksualnej jest u poszczególnych ludzi w znacznym stopniu zróżnicowane i zmienia się w poszczególnych okresach życia. Najsłabsza mentalizacja istnieje na samym początku pojawienia się potrzeby seksualnej, kiedy to młodzi ludzie odczuwają nowy, niezrozumiały dla nich stan napięcia psychicznego i fizycznego. Pojawiają się nie znane dotąd, niekiedy silne emocje, np. w postaci nieuzasadnionej radości lub smutku. Stopniowo człowiek uczy się rozróżnienia napięcia seksualnego od innych napięć, podniecenia seksualnego od innych rodzajów podniecenia itd. Przy prawidłowym rozwoju osobowości mentalizacja potrzeby seksualnej stopniowo wzrasta, po uzyskaniu dojrzałości psychicznej stabilizuje się na poziomie charakterystycznym dla danej osoby. Dyskusyjna jest sprawa, czy człowiek może osiągnąć pełną mentalizację w tym względzie i czy zawsze w sposób wyrazisty potrafi spostrzec istniejącą u siebie potrzebę lub jej konsekwencje. Wydaje się, że nawet ludzie o wysokim poziomie samoświadomości nie zawsze dostrzegają, że jednym z motywów określonego działania był motyw seksualny. Zapewne wynika to z faktu, że pełna mentalizacja wymagałaby ciągłej introspekcji i uruchomienia procesów intelektualnych kontrolujących nasze zachowanie. Bardziej istotne jest jednak to, czy człowiek zdolny jest w każdym momencie dokonać pełnego uświadomienia sobie rzeczywistego podłoża swojego aktualnego stanu psychicznego lub zachowania, czy też zdolność tę ma ograniczoną (nie dość wykształconą).

Więcej

Czym jest rozlane zapalenie otrzewnej?

Znamiennym objawem dla tego rodzaju zapalenia jest wystąpienie biegunki, która dowodziłaby raczej podrażnienia jelit niż ich porażenia. Bolesność w dole brzucha i nad całą jamą brzuszną jest mała. Nie ma też tak znamiennych dla ostrego, septyczncgo zapalenia wymiotów, nie ’ ma też bębnicy i obrony mięśniowej powłok brzusznych.

Mimo braku ostrych objawów chorobowych biegunka w następnych dniach nie ustępuje. Prowadzi to wskutek utraty płynu przez ustrój do zupełnego osłabienia chorej. Choroba trwa zazwyczaj 7-10 dni, czasem nawet dłużej. Objawy wyczerpania i postępującego zatrucia organizmu jadami bakteryjnymi zaznaczają . się coraz wybitniej, a w końcu stają się niepokojące. Chora umiera wśród objawów zapadu.

Obok wspomnianych postaci ogólnego zapalenia otrzewnej zdarzają się przypadki nietypowe, których ocena bywa nieraz bardzo trudna.

Więcej

WODNIAK NIEWIEŚCI

Schorzenie to polega na wytworzeniu się wypełnionej płynem torbieli w obrębie niezarosłego uchyłka Nucka. Ten torbielowaty twór lub twory (albowiem możliwe jest powstanie obok siebie dwóch odrębnych wodniaków) mogą mieście się częściowo lub w całości w kanale pachwinowym, a częściowo leżeć przed jego otworem zewnętrznym (annulus inguinalis subcutaneus) i sięgać nawet do wargi większej sromu. Ściana jego jest utworzona przez otrzewną, ale sama torbiel nie ma żadnej łączności z jamą brzuszną.

Więcej

Naświetlanie promieniami radu

Naświetlanie promieniami radu w razie istnienia procesów zakaźnych przyczynia się do ich zaostrzenia i uogólnienia...

Więcej

PRZEMIANA FOSFORU – CIĄG DALSZY

Fosforany obecne w komórkach wchodzą w skład kwasów nukleinowych, związków bogatoenergetycznych oraz fosfolipidów i fosfoprotein. W kościach fosforany obecne są głównie w postaci kryształów hydro- ksyapatytów oraz fosfoprotein tkanki podporowej kości.

Więcej