Pierścień skurczowy

Granicą między nimi jest tzw. pierścień skurczowy. Część macicy, leżąca powyżej niego, czyli trzon i dno, będzie stanowić potężny mięsień, który siłą swoich skurczów wydala jajo, natomiast poniżej pierścienia utworzy się część bierna, złożona z dolnego odcinka, szyi i pochwy. Bierna część nie bierze udziału w wydalaniu jaja i stanowi w połączeniu z szyją i pochwą kanał, przez który przesuwa się płód. Z tego wynika, że dolny odcinek, mieszczący się poniżej trzonu i powyżej ujścia wewnętrznego, musi powstać z części leżącej między trzonem a szyją, która nosi nazwę cieśni (isthmus).

Dawniej uważano, że dolny odcinek jest niczym innym, jak rozdętą górną częścią szyi. Gdyby przypuszczenie to było słuszne, to w ostatnich miesiącach ciąży kanał szyi byłby krótszy, gdy tymczasem dokładne pomiary szyi wykazały, że w tym czasie, kiedy dolny odcinek jejst zupełnie wykształcony, szyja nie traci na swojej długości. Wprawdzie, jaik wiemy, skraca się ona nieco, lecz wyłącznie przez rozszerzenie wskutek obrzęku. Ponieważ granicę pomiędzy dolnym odcinkiem a trzonem stanowi pierścień skurczowy, co daje się stwierdzić w czasie porodu i na świeżych przekrojach macicy z tego okresu, więc dolną jego granicę powinno stanowić ujście wewnętrzne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>