Pleć genetyczna

Płeć chromosomalna zostaje określona w momencie zapłodnienia jaja. U ssaków samice są homogametyczne i posiadają dwa jednakowe chromosomy płciowe XX. Samce są heterogametyczne i posiadają zespół chromosomów płciowych XY. U człowieka jajo przekazuje potomkowi 22 autosomy i chromosom X, a plemnik – również 22 autosomy i bądź chromosom płciowy X, bądź Y. Obecność chromosomu Y determinuje rozwój samca, zwłaszcza powstawanie jąder, nawet wówczas, gdy obecnych jest więcej chromosomów X, na przykład w przypadkach genetycznych aberracji typu 47,XXY lub 48,XXXY (zespół Klinefeltera). Jeśli miejsce drugiego chromosomu płciowego jest puste, jak to jest w przypadkach 46,XO, wystarczy jeden chromosom X dla rozwoju żeńskiego fenotypu, nawet gdyby miała nastąpić utrata płodności (zespół Turnera).

W ostatnich latach stwierdzono, że płeć genetyczna nie jest uzależniona jedynie od tego prostego mechanizmu. Geny niezbędne do rozwoju samca są bowiem zlokalizowane również w chromosomie X, a inne geny, konieczne do pełnego rozwoju obu płci, są zlokalizowane w autosomach. Łącznie z genetycznym kodem chromosomu Y współuczestniczą one w końcowych fazach różnicowania płciowego w okresie płodowym, różnicowania gonad i regulowaniu sterydogenezy. Przyjmuje się, że u człowieka w genetycznej determinacji płci współuczestniczy przynajmniej 19 autosomów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>