PREPART DECARIS

Bogdanikowa [2] do najistotniejszych powikłań zalicza agranulocytc- zę, którą obserwowali także inni autorzy [16, 21].

Smosarska i Górska [20] na 43 osoby leczone preparatem Decaris z powodu nawracających aft obserwowały powikłania u 3 osób. Po 8 tygodniach leczenia i zażyciu w sumie 16 tabletek leku wystąpiła u pewnej pielęgniarki ostra reakcja alergiczno-toksyczna o charakterze rumienia wysiękowego wielopostaciowego. Natomiast u 24-)etniego lekarza już po zażyciu 1 tabletki wystąpił ból i zawroty głowy oraz stan podgorączkowy. Po 10 dniach, po ponownym przyjęciu 1 tabletki leku, po 4 h wystąpiła temp. 38°C, ból i zawroty głowy, bóle stawów, stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej z licznymi aftami oraz erythema nodosum na przedniej powierzchni podudzi. Przypadek trzeci dotyczył 24-letniego studenta leczonego z powodu głębokiego owrzodzenia na luku podniebien- nym, które odpowiadało afcie Suttona. Po 2 tygodniach leczenia lewami- zolem owrzodzenie uległo wygojeniu. Natomiast po przyjęciu w trzecim tygodniu leczenia siódmej kolejnej tabletki wystąpiła temp. 38°C, dreszcze, bóle głowy przy utrzymujących się nadal aftach Suttona, W tej sytuacji zaprzestano leczenia preparatem Decaris. _

Na podstawie doświadczeń własnych autorek i danych z piśmiennictwa należy uznać, że lek ten wymaga jeszcze dalszych badań [20],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>