Ropień Brodiego

Ropień Brodiego. Przez nazwę tę rozumiemy niewielkie, pojedyncze ogniska przewlekłego zapalenia szpiku w przynasadzie kości długich, zwykle okrągłe, otoczone wałem kości sklerotycznej (ryc. 125). Ogniska te wobec małej zjadliwości zarazków i odporności ustroju mogą istnieć długi czas, nawet latami, nie zauważone. Gorączka, ból i obrzęk (nieraz o charakterze nawracającym) nad miejscem schorzałym, umiejscowionym blisko stawu, nieraz wtórny obrzęk samego stawu — nasuwają mylnie myśl o chorobie gośćcowej. Dopiero wykonanie radiogramu wyjaśnia sprawę.

Leczenie polega na całkowitym operacyjnym usunięciu ogniska pod osłoną antybiotyków i wypełnieniem jamy przeszczepami kostnymi. utracone siły i odporność i wspomaga tym samym leczenie swoiste. Błędem jest tuczenie dziecka. Znaczny przyrost wagi jest przeciwwskazany ze względu na niepomierne obciążanie schorzałego stawu, skoro chodzenie jest znowu możliwe. Konieczne jest chronienie dziecka od zetknięcia się z chorymi prątkującymi.

Leczenie klimatyczne nie ma dziś takiego znaczenia jak dawniej. Działa ono bodżcowo i dlatego może być zastosowane dopiero wówczas, kiedy okres największego nasilenia choroby już minął. W przypadkach opornych może wywrzeć wpływ korzystny. Bodziec klimatyczny przestaje działać po kilku tygodniach. Fakt ten pozwala na skrócenie pobytu klimatyczno-sanatoryjnego bez szkody dla dziecka. Powrót z gór do klimatu nizinnego będzie nowym bodźcem.

Leczenie operacyjne jest dziś metodą najlepszą. Wczesne stwierdzenie ognisk przystawowych pozwala na operacyjne wczesne usunięcie ich pod osłoną antybiotyków, nim pojawi się odczyn ze strony stawu. W posuniętych już stanach leczenie operacyjne może jeszcze uratować ruch w stawie. W zaniedbanych przypadkach leczenie operacyjne może poprawić funkcję kończyny schorzałej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>