Seksuologia biologiczna – rozwinięcie

W płynie nasiennym spotyka się też biologiczne pierwiastki śladowe. Oprócz żelaza najważniejszym jest cynk, którego ilość wynosi 40 – – 1100 gg w 1 ml (Schirren, 1976). W płynie nasiennym znajdują się również prostaglandyny wytwarzane w pęcherzykach nasiennych. Są to pochodne kwasu prostanowego (nienasyconego kwasu tłuszczowego), które poza nasieniem występują we wszystkich tkankach organizmu, gdzie odgrywają kluczową rolę w regulacji neurohormonalnej i metabolicznej. Prostaglandyny E i F cechują się krótkim okresem półtrwa- nia w osoczu krwi (1-3 min). Ich poziom w 1 ml osocza u kobiet wynosi kilkadziesiąt pikogramów prostaglandyny E i kilka pikogramów prostaglandyny F. Po jednorazowym pasażu przez wątrobę ulega inakty- wacji 80°/o prostaglandyn, a po przejściu przez płuca – 90% (Klimek, 1977). W płynie nasiennym prostaglandyny występują w dużych ilościach pełnią one funkcje stymulujące. Ostateczna rola prostaglandyn nie została jeszcze wyświetlona, lecz należy przypuszczać, że odgrywają one jakąś rolę w procesie rozmnażania się. Świadczy o tym fakt stosunkowo dużego stężenia prostaglandyn w płynie nasiennym oraz obniżenie się ich poziomu w przypadku oligospermii2 (Schirren, 1976), mimo że brak ich w nasieniu nie wyklucza zdolności do zapłodnienia.

W główkach plemników występuje kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). Oceny zdolności zapładniającej plemników można dokonywać poprzez ilościowe określenie zawartości DNA w ich główkach. W oligo-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>