Tiazydy i sole potasu

Po stosowaniu ich w drażetkach rozpadających się w jelicie obserwowano wrzody okrężne jelita cienkiego. Chlorek potasowy w takich przypadkach wywiera silne działanie żrące na błonę śluzową. Sprzyja temu duże miejscowe stężenie leku, jak również istniejące uprzednio zmiany zapalne błony śluzowej oraz zaburzenia (upośledzenie) perystaltyki jelit. Warto zaznaczyć, że drażetki te zostały wycofane z użycia.

Wrzody spowodowane chlorkiem potasowym są zwykle pojedyncze. Występują one najczęściej w jelicie czczym i bliższej części jelita krętego. Są to miejscowe ubytki wszystkich warstw błony śluzowej z towarzyszącymi ostrymi odczynami zapalnymi i pierścieniowatymi zwłóknie- niarni w błonie podśluzowej. Zmiany takie mogą prowadzić do niedrożności, perforacji lub ostrego krwawienia z przewodu pokarmowego.

Wielu chorych jednak dobrze toleruje wielomiesięczne leczenie tymi ,prepratami. Istotne znaczenie w powstawaniu działań niepożądanych odgrywa więc w tym przypadku osobnicza nadwrażliwość. Pemberton [271 doniósł o pojawieniu się wrzodów przełyku po 2 dniach leczenia chlorkiem potasowym w tzw. tabletkach o przedłużonym działaniu zawierających 1,2 g KCI. Za pomocą wziernikowania przełyku stwierdzono w tych przypadkach rozległe owrzodzenia błony śluzowej w 7S części dolnej przełyku, na jego tylnej ścianie, z obecnością cząsteczek leku w miejscu zmian. Poniżej owrzodzenia przełyk był wyraźnie obkurczony.

Antybiotyki. Działanie bakteriostatyczne antybiotyków wiąże się z hamowaniem syntezy elementów ściany komórkowej bakterii (np. polimi- ksyny, penicyliny), są silnymi „uwalniaczami” histaminy z komórek żołądka, która z kolei powoduje zwiększone wydzielanie kwasu solnego. Po podaniu pozajelitowym tych leków obserwowano ograniczone niedokrwienne zmiany w błonie śluzowej żołądka.

Tetracykliny podawane „w dużych dawkach mogą powodować przez bezpośrednie działanie drażniące typu zapalnego na błonę śluzową zaostrzenia choroby wrzodowej.

Cytostatyki – np. 5-fluorouracyl, prokarbazyna. Powodują niekiedy rozlegle uszkodzenie błony śluzowej żołądka i przyczyniają się do powstawania owrzodzeń żołądka, a nawet perforacji.

Tuberkulostatyki – np. PAS lub hydrazyd kwasu izonikotynowego. Powodują często zwiększenie wydzielania kwasu solnego przez żołądek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>