Tyłozgięcie macicy

Tyłozgięcie macicy leczy się albo drogą postępowania „ortopedycznego“, albo też przez zastosowanie zabiegu chirurgicznego. Metoda chirurgiczna polega na odprowadzeniu macicy w tyłozgięciu i zastosowaniu odpowiedniej operacji celem utrzymania jej w położeniu zwykłym. Jest to zatem metoda krwawa.

Metoda „ortopedyczna“ polega również na odprowadzeniu macicy w przodo- zgięcie, ale utrzymanie jej w tym położeniu jest uzależnione od założenia do pochwy pewnych przyrządów, zwanych „krążkami“ (pessaria).

Ściśle biorąc nie ma specjalnych wskazań dla każdej z tych metod leczniczych, jakkolwiek – uwzględniając trwałe wyniki postępowania ortopedycznego lub chirurgicznego, musimy metodzie chirurgicznej przyznać pierwszeństwo. Odpowiedni zabieg operacyjny nie tylko że nie naraża kobiety na większe niebezpieczeństwo, lecz zabezpiecza ją także przed nawrotem schorzenia. Założenie zaś krążka bezsprzecznie ma pewne strony ujemne.

– a)Krążek zwykle nie leczy schorzenia, lecz jedynie nie dopuszcza do pogorszenia się stanu chorobowego. Po wyjęciu krążka kobieta jest narażona znowu na szkodliwe wpływy, które wywołały tyłozgięcie macicy,

– b)Używanie krążków jest zatem metodą, która ma tylko ograniczone znaczenie czasowe. Pozostawienie krążka na stałe w pochwie jest ze względów nie tylko higienicznych, ale i zasadniczych niedopuszczalne, w tych bowiem przypadkach dochodzi wcześniej czy później do stanów zapalnych błony śluzowej pochwy, powstających na tle urazowym, a nawet do typowych odleżyn i owrzodzeń.

– c)Krążek może być założony na macicę dopiero po odprowadzeniu, tj. gdy ona zajmie normalne położenie. Zastosowanie go bez dopełnienia tego warunku jest błędne i najzupełniej bezcelowe.

Powyższe zastrzeżenia dowodzą, że leczenie „ortopedyczne“ tyłozgięcia macicy nie może rościć sobie prawa do pierwszeństwa w porównaniu z leczeniem chirurgicznym. Niekiedy założenie krążka jest jednak wskazane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>