Tyłozgięta ciężarna macica

Tyłozgięta ciężarna macica, która uwięzia w miednicy malej (incarceratio uteri gravidi). W tych przypadkach dokładne badanie óburęczne wykaże związek szyjki macicznej z wyczuwalnym w miednicy małej oporem. Co więcej, ponieważ uwięźnięcie macicy ciężarnej powoduje ucisk na pęcherz moczowy i podniesienie się jego ku górze, można wziąć niekiedy wypełniony moczem pęcherz za torbiel jajnikową. Wypuszczenie moczu za pomocą cewnika sprawia, że opór, który brano za guz jajnikowy, znika, a badanie óburęczne wykaże tyłozgiętą i uwięźniętą macicę ciążową. Dużym ułatwieniem w wątpliwych przypadkach jest znalezienie prawidłowych jajników w miejscu odpowiadającym ich anatomicznej siedzibie.

Przepuklina oponowa krzyżowa (meningocele sacralis anterior). To rzadkie schorzenie może przypominać niewielką torbiel jajnika, umiejscowioną poza macicą. Wątpliwości rozstrzyga w tym przypadku stwierdzenie odbytnicy przed guzem, brak związku guza z częściami płciowymi oraz jego ścisłe połączenie z kością krzyżową.

Nerka leżąca w miednicy malej i przylegająca do macicy (ren edopicus). Ta rzadka wada rozwojowa występuje zwykle obok innych wad rozwojowych części płciowych.

Krwistek pozamaciczny (haematocele retrouterina). Kształt opornego ciała nie ma w”tych przypadkach ściśle określonych konturów, a konsystencja jego ulega zmianom zależnie od czasu trwania krwistka. W wywiadach stwierdza się objawy przemawiające za uprzednim krwotokiem wewnętrznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>