Wady egzogenne

Wady egzogenne. Do czynników zewnątrzpochodnych zaliczyć można: .1) zaburzenia metabolizmu matki 2) bezpośrednie uszkodzenie tkanek rozwijającego się zarodka – na podstawie badań doświadczalnych (Durayswami) stwierdzono, że

rozwoju powstałej wady decyduje nie tylko rodzaj czynnika uszkadzającego, lecz przede wszystkim etap okresu rozwojowego, w którym ten czynnik działa jest to zasada specyficzności fazowej badania te oraz obserwacje kliniczne pozwoliły na określenie grup rozwojowych 3) niedożywienie i awitaminoza mają mały wpływ na powstawanie wad, powodują raczej zahamowanie rozwoju płodu 4) infekcje wirusowe matek, np. różyczka, grypa – częstość występowania wad rozwojowych po zadziałaniu wirusa różyczki w okresie embriogenezy wynosi około 15-20%

– 1 dotyczy głównie serca, oczu i słuchu 5) toksoplazma (Toxoplasma gondii) bezpośrednio uszkadza płód 6) hormonalne zaburzenia u matki, np. cukrzyca, niedoczynność tarczycy 7) leki i preparaty hormonalne, leki cytotoksyczne, chinina użyta do wywołania poronienia i talidomid o wybitnym działaniu teratogennym 8) nieprawidłowe ułożenie płodu połączone z małowodziem lub wielowodziem wady rozwojowe najczęściej dotyczą wtedy podstawy czaszki. Z wad narządu ruchu częściej może występować dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego u dzieci z ułożeń pośladkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>