ZANIK STARCZY NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

W prawidłowych warunkach fizjologicznych u kobiet, które przekroczyły 48-50 rok życia, dochodzi do ustania czynności jajników i zmniejszenia się rozmiarów narządów płciowych. Z okresem przekwitania, którego widomym dowodem jest ostateczne zatrzymanie się cyklów miesięcznych, narządy płciowe żeńskie ulegają zmianom starczym i zanikowi. Zanik ten z upływem czasu staje się coraz znaczniejszy. Obejmuje on w zasadzie wszystkie tkanki, wchodzące w skład narządów rodnych, ale najlepiej można śledzić jego postęp w obrębie pochwy i macicy.

W związku z zanikiem i pomniejszaniem się macicy ulega upośledzeniu także i czynność jej błony śluzowej, która staje się cicństa. Ujścia jej gruczołów, które zmniejszają się i często przeistaczają w drobne pęcherzyki, ulegają zamknięciu. W podłożu rozwija się obficie tkanka łączna.

Te zmiany błony śluzowej nie mają jednak cech chorobowych i są tylko następstwem ustania czynności hormonalnych jajników, które w tym okresie jest zjawiskiem prawidłowym.

Na tle jednak wspomnianych poprzednio zmian zanikowych, znamiennych dla starzejącego się ustroju kobiecego, przychodzi czasem do rozwinięcia w narządach rodnych spraw chorobowych (starcze zapalenie pochwy, zarośnięcie przewodu szyjki macicy, zlepienie się ścian pochwy, poprzedzone zanikiem nabłonka błony śluzowej i zastąpieniem go przez tkankę ziarninową itp.).

Zarośnięcia sklepień pochwy, a także pewnych odcinków jamy macicy, powodują gromadzenie się wydzieliny powyżej wytworzonej w ten sposób przeszkody i powstawanie ropniaków macicy (pyometra).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>