ZWYRODNIENIE SZKLISTE I TŁUSZCZOWE ORAZ MARTWICA

Do rzadkich powikłań litych guzów jajnikowych należy zwyrodnienie szkliste i tłuszczowe oraz martwica, trafiające się zarówno w guzach łagodnych, jak złośliwych. W wyniku tych procesów zwłaszcza zwyrodnienia szklistego) powstają w obrębie guza torbielakowate przestrzenie, wypełnione płynną treścią z domieszką krwi.

Pojawianie się grudek piaszczystych w torbielach jajnika należy do rzadkości. Spotykamy je ajcześciej w torbielach surowiczych brodawczakowatych. Grudki te, utworzone z fosforanu wapnia, holesterolu i pewnych ciał białkowych, powstają najpierw w sąsiedztwie małych naczyń krwio- ośnych lub w brodawczakowatych wyroślach torbieli.

– f)PUCHLINA BRZUSZNA ( ascites )

Puchlina brzuszna towarzyszy bardzo często rozwojowi guzów jajnikowych to głównie nowotworów złośliwych (rak, mięsak, potworniak). Spotykamy ją ednak również w przypadkach nowotwoiów, klóre nie wykazują cech złośliwości np. torbielaka brodawczakowatego surowiczego, wlókniaka łub włókniako-mię- niaka jajnika).

Powodów powstawania puchliny brzusznej należy szukać najprawdopodobniej chemicznym lub mechanicznym drażnieniu otrzewnej przez guz lub jego treść, która wydostała się do jamy brzusznej po pęknięciu nowotworu. Być może również, że i czynność samego powierzchownego nabłonka guza jest powodem gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej.

Należy pamiętać, że stwierdzenie płynu w wolnej jamie otrzewnowej nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem prawdziwej puchliny brzusznej,-gdyż może ona pochodzić z pękniętej torbieli jajnika lub też być mieszaniną płynnej treści pękniętego guza i typowego przesięku otrzewnowego. s Ilość płynu przesiękowego w jamie brzusznej bywa czasem bardzo duża, jeśli np. przyjdzie do rozsiania się tworów brodawczakowatych pękniętej torbieli surowiczej i zaszczepienia ich w wielu miejscach na otrzewnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>