Daily Archives 24 września 2017

O. H. Mowrer i jego teoria

O. H. Mowrer – twórca teorii uczenia się, który wykazał, że nowych rodzajów zachowań człowiek uczy się tylko w oczekiwaniu na nagrodę (Nadzieja). Lęk może tylko ograniczać, eliminować już przyswojone formy zachowania, W myśl tej teorii, wychowanie oparte na karze nie może prowadzić do powstawania nowych właściwości człowieka. wykształceniem, a więc przeważnie o niższym statusie społecznym, są bardziej zależni od istniejących wzorców kulturowych, są mniej spontaniczni w wyborze zachowań, zwłaszcza że większą liczbę technik seksualnych, tych, które nie są rozpowszechnione w ich środowisku, uważają za grzeszne, nieprzyzwoite czy niemoralne. Kobiety o niższym statusie społecznym, w związku z tym mniej pewne własnej wartości, stale zwracają uwagę na to, czy nie są poniżane będąc przedmiotem manipulacji partnera, starają się zachować zgodnie z wyuczonymi wzorcami, a w związku z tym nie potrafią być spontaniczne, twórcze, co równa się wprowadzaniu w przebieg aktu seksualno-erotycznego czynników blokujących emocję dodatnią.

Więcej