BIOLOGICZNE NASTĘPSTWA BRANIA LEKÓW

Z kolei niektóre biologiczne następstwa używania leków psychoaktywnych wywierają wpływ na. dalszy rozwój zależności lekowej.

Zaprzestanie używania leków, niezależnie od tego, czy ma charakter okresowy, czy też trwały, będzie ułatwiać wiele czynników, takich jak:

– 1. Brak wzmacniania uzależnienia. Przyczyną mogą być zaburzenia biologiczne, które zmieniają działanie leku, zmiana postawy psychologicznej, która zmienia wartość przykładaną do używania leków lub też – w terapii – użycie substancji antagonistycznych, które blokują działanie leków uzależniających.

– 2. Niepożądane i szkodliwe następstwa używania. Dużą rolę odgrywa tu rosnący nacisk środowiska, a także rosnące zaniepokojenie w wyniku zapoznania się z objawami zespołu abstynencji i dolegliwościami wynikającymi z toksycznego działania leków.

– 3. Konkurencyjne wzmocnienie. Przykładem może być odnalezienie innych wartości życiowych, które uzyskują indywidualnie większe znaczenie niż używanie leków. Wielką rolę odgrywają: wpływ wiary i przekonań oraz przykład innych, zwłaszcza osób środowiskowo znaczących i cenionych, a także osób bliskich. W terapii i resocjalizacji osób uza- leżnionych znalezienie i korzystanie z takich zamienników ma istotne znaczenie.

– 4. Brak dostępu do leków. Ograniczenie podaży i całkowite uniemożliwienie dostępu do leków warunkują sukces terapii.

Ta złożoność czynników wpływających, reakcji osobniczych i środowiskowych, ich różne nasilenie i zmienność w czasie są przyczyną konieczności wszechstronnej analizy każdego przypadku i indywidualnego podejścia terapeutycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>