Dactylitis tuberculosa

Dactylitis tuberculosa, spina ventosa. We wczesnym dzieciństwie gruźlica chętnie usadawia się w kościach paliczkowych, śródręcznych lub śródstopnych. Szybko dochodzi do zserowacenia szpiku i trzonu. Scieńczała warstwa korowa ulega rozdęciu, a okostna grubieje. Palec jest zgrubiały wrzecionowato, zaczerwieniony i obrzmiały (ryc. 128).

Leczenie jest z reguły zachowawcze. Wyjątkowo tylko leczenie operacyjne jest konieczne.

Gruźlica innych stawów. Gruźlica kolana (gonitis tuberculosa) •zaczyna się najczęściej ogniskiem w kłykciu udowym, rzadziej w kości piszczelowej.

Gruźlica łokcia bierze początek zwykle w wyrostku łokciowym kości łokciowej, nieraz w dolnej nasadzie kości ramieniowej.

Gdy zajęty jest staw skokowy, ognisko pierwsze odnajduje się przeważnie w kości skokowej, rzadziej w dolnej nasadzie kości piszczelowej.

Leczenie tych postaci gruźlicy kostno-stawowej wymaga tej sa’mej linii postępowania, co w poprzednio omawianych postaciach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>