KIŁA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Zmiany jakie kiła wywołuje w ustroju kobiecym, są często przedmiotem zainteresowania ginekologa. Przyczyną tego jest nie tylko występowanie niekiedy w przebiegu kiły objawów ściśle ginekologicznych (np. krwawień w macicy), ale też konieczność brania jej w rachubę w rozpoznaniu niektórych schorzeń żeńskich narządów rodnych wobec podobieństwa cech klinicznych. Go więcej, rozpoznanie zmian kiłowych budzić może czasami wątpliwości ze względu na nieco odmienny przebieg jej w ustroju kobiecym, w porównaniu z ustrojem męskim.

Zakażenie kobiety krętkami bladymi, które wywołują schorzenie kiłowe, następuje – jak u mężczyzny – głównie podczas stosunków płciowych (około 90% przypadków). Niepłciowe zakażenie zdarza się znacznie rzadziej. Trafiać się ono może na ustach w następstwie pocałunku lub skutkiem używania naczyń zakażonych przez chore na kiłę osoby, a u noworodków wskutek karmienia przez chorą na kiłę matkę. Na brodawkach sutka może przyjść do zakażenia przy karmieniu dzieci chorych na kiłę. Objawy kiły wystąpić mogą również u lekarzy i akuszerek w następstwie badania kobiet zakażonych lub też zabiegów na nich wykonywanych. – Przeniesienie zakażenia za pośrednictwem narzędzi lekarskich byłoby dziś – w epoce aseptyki – dowodem karygodnego zaniedbania. Natomiast nie jest wyłączone zarażenie kiłą podczas obrzezania, tatuowania, używania noszonej przez osobę chorą odzieży, spania z nią itp.

Należałoby przyjąć, iż około 8% chorych ulega zakażeniu kiłą drogą pocałunku, a 2% wszelkimi innymi drogami niepłciowymi. Zakażenie w drodze stosunku płciowego przebiega na ogół podobnie u obu płci.

U kobiety zaznaczają się jednak pewne różnice w odniesieniu do cech stwardnienia pierwotnego (sclerosis initialis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>