KRWAWIENIA MACICZNE 1 ICH TERAPIA OGÓLNA

Jakkolwiek krwawienia maciczne nie są odrębną jednostką chorobową, ale tylko objawem towarzyszącym najrozmaitszym schorzeniom kobiecych narządów rodnych, niezwykła częstość ich występowania upoważnia do odrębnego omawiania tego zjawiska. Uczyniono to już częściowo, opisując krwawienia patologiczno- czynnościowe w ustępach poświęconych zaburzeniom miesiączkowym oraz me- tropatii krwotocznej (rozdziały VIII i X). Obecnie pozostają do omówienia krwawienia natury organicznej, które mają przebieg nieregularny, jakby przypadkowy, i uzależnione są od przyczyn miejscowych.

Najczęstszym powodem nieregularnych krwawień z macicy u kobiet w okresie dojrzałości płciowej (metrorrhagiae) są zaburzenia ciążowe, a więc poronienie, zwyrodnienie jaja płodowego, przodujące łożysko, przedwczesne odklejenie się łożyska itd. oraz ciąża pozamaciczna, i to ten jej okres, w którym ze względów anatomicznych następuje oddzielenie się jaja płodowego od podłoża. Krwotoki towarzyszące rozwijającemu się nabloniakowi kosmówkowemu, które odznaczają się zwykle dużym nasileniem, trafiają się rzadziej, ale mogą występować nawet w kilka lat po urodzeniu zaśniadu groniastego, który-jak wiadomo-jest ich punktem wyjścia.

Duży odsetek krwawień nieregularnych z części rodnych przypada na nowotwory złośliwe, z których najczęstszy jest rak szyjki macicy. Rak trzonu macicy w okresie dojrzałości płciowej trafia się o wiele rzadziej. Ponieważ wczesne rozpoznanie nowotworu złośliwego ma ze względu na rokowanie bardzo wielkie znaczenie, w każdym przypadku nieregularnych krwawień nie związanych z miesiączką i w każdym przypadku wątpliwym lekarz powinien przede wszystkim wyłączyć jego istnienie przez wykonanie wycieczkowania i poddanie wyskrobin z jamy macicy badaniu mikroskopowemu. Krwawienia towarzyszące nowotworom złośliwym szyjki cechuje występowanie po jakimkolwiek urazie, np. po spólkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>