Leczenie niepłodności kobiecej

Leczenie niepłodności kobiecej pozostaje w ścisłym związku z wykryciem jej patogenezy. Wprawdzie badanie ginekologiczne umożliwia w większej części przypadków określenie podstaw, które tłumaczą brak potomstwa, właściwa trudność polega jednak na stwierdzeniu, czy stanowią one istotną przyczynę niepłodności, czy też uważać je trzeba za zjawisko drugorzędnego znaczenia. W praktyce jedynie celowe jest ustalenie najpierw (ponieważ wywiady nie zawsze usuwają istniejące wątpliwości), czy przyczyna braku potomstwa nie leży po stronie mężczyzny wskutek zaburzeń spółkowania, braku zdolnych cło zapłodnienia plemników w nasieniu itp. Po wyłączeniu tej ewentualności zdani jesteśmy już wyłącznie na wywiady i wyniki przedmiotowego badania ginekologicznego. Wszelkie organiczne przyczyny niepłodności kobiecej wymagają ich usunięcia przez odpowiednie' leczenie, przy uwzględnieniu wszystkich towarzyszących im objawów.\

Wrodzone i nabyte zarośnięcie pochwy, błony dziewiczej i ujścia zewnętrznego. kanału szyjki leczy się w drodze operacyjnej, jeżeli światło przewodu płciowego zamknięte jest całkowicie. Niedokształcenie części płciowych zewnętrznych przejawiające się w zmianach patologicznych, które utrudniają przedostanie się nasienia do wnętrza macicy lub zbyt szybki jego odpływ, leczymy masażami, zakładaniem tamponów i obturatorów, niezależnie od leczenia hormonalnego (przede wszystkim hormonami rujowymi) oraz sposobów fizykalnych, wywołujących silniejsze ukr- wienie, rozpulchnienie i powiększenie się części rodnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>