Mechanizm regresji guzów prolaktynowych

Ostatnio Molitch i wsp. [8] przedstawili wyniki wieloletnich prospektywnych obserwacji, pochodzących z licznych ośrodków amerykańskich i jednego ośrodka brytyjskiego. Oceniając wyniki leczenia u 27 chorych, u których stosowano bromokryptyną przez okres 6-15 miesięcy, wymienieni wyżej autorzy stwierdzili redukcję wymiarów guza u wszystkich leczonych, przy czym u 46% chorych redukcja wymiarów guza przekraczała 50%. U większości chorych uchwytne zmniejszenie guza następowało między 6 tygodniem a 6 miesiącem leczenia, u niektórych jednak uzyskano pozytywny skutek dopiero po przeszło półrocznym leczeniu.

Mechanizm regresji guzów prolaktynowych pod wpływem bromokryp- tyny nie został w pełni wyjaśniony. Wydaje się, że efekt wczesny jest związany ze zmniejszeniem objętości komórek guza [5], natomiast efekt późny jest wynikiem działania antymitotycznego bromokryptyny na komórki przysadki. Bromokryptyną, jak również dopamina i inne związki o charakterze agonistów receptora dopaminowego, hamuje proliferację komórek gruczołowych przysadki u szczurów, przy czym dotyczy to zwłaszcza (lecz nie wyłącznie) komórek prolaktynowych [7, 10]. Równolegle do regresji guza normalizuje się stężenie prolaktyny i ustępują objawy kliniczne hiperprolaktynemii (wtórny brak miesiączki, mlekotok, a u mężczyzn niemoc płciowa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>