Objawy kliniczne Nowotworu

Z pierwotnych guzów złośliwych kości dwa rodzaje wymagają omówienia. Sarcoma osteogenes rozwija się z pozostałości tkanek embrionalnych, toteż obraz guza nowotworowego bywa rozmaity. Skupienia komórek nowotworowych wrzecionowatych, małych, okrągłych lub wielobocz- nych leżą wśród skąpego podłoża zawierającego mniej lub więcej tkanki chrzęstnej, kostnawej, śluzowej lub kostnej. Obraz jest odmienny w każdym przypadku. W guzach przeważają raz elementy kościogubne, to znów kościotwórcże, co znajduje wyraz w zdjęciach radiologicznych, dając obraz bardziej rozległego zniszczenia kości, to znów nieregularnego nowotworzenia się jej. Nowotwór ten najczęściej występuje między 1-0 a 2-0 r. życia. Więcej niż połowa przypadków dotyczy górnej części piszczeli oraz dolnej uda, z kolei najczęściej zajęta jest górna część kości ramieniowej. Inne kości długie rzadko bywają dotknięte, kości płaskie prawie nigdy.

Objawy kliniczne pojawiają się późno. Ból, choć nie zawsze, jest pierwszym objawem, duży nieraz obrzęk, ograniczenie ruchów, ewentualne utykanie zależnie od umiejscowienia dołączają się później. Ciepłota ciała bywa podniesiona, liczba krwinek białych dochodzi do 15 -0-0-0. Okoliczne węzły chłonne obrzękają. Wyczuwa się guz jako twór twardy i elastyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>