Obniżenie i wypadnięcie części rodnych kobiety

W podobny sposób można odróżnić pochwowy uchyłek odbytnicy od torbieli tylnej ściany pochwy wprowadzając do prostnicy palec. Przy rozpoznawaniu wypadnięcia macicy należy badać, czy nie ma ewentualnych powikłań tego przemieszczenia (owrzodzenia, niemożność odprowadzenia macicy do pochwy z powodu obrzęku itd). Jeśli odprowadzenie macicy się uda, badanie oburęczne wykaże bez trudności, że osłabione lub uszkodzone brzegi mięśni dźwigających odbyt nie kurczą się lub kurczą niedostatecznie, co ujawnia się, gdy chorej każe się kaszleć. Wykaże ono również, że szczelina płciowa jest znacznie szersra niż w warunkach prawidłowych. Badanie ginekologiczne wykaże także tyłozgięcie macicy i pozwoli rozstrzygnąć, czy odprowadzenie tego narządu do prawidłowego położenia jest możliwe lub nie.

Leczenie. Obniżenie i wypadnięcie części rodnych kobiety leczymy podobnie jak tyłozgięcie macicy – albo w sposób zachowawczy, albo zabiegiem chirurgicznym. przypadkach nieznacznego obniżenia się macicy po porodzie, które pozostaje w związku z niedostatecznym zwijaniem się tego narządu, staramy się podczas połogu wzmocnić mięśnie przepony miedniczej. W tym celu zaleca się chorej leżenie w łóżku przez 3-4 tygodnie, tj. przez okres, w którym ciężar macicy ulega obniżeniu do normy, a mięśnie dna miednicy, osłabione przez uraz porodowy, nabierają dawnej jędrności. Można również zalecić codzienne w tym czasie ćwiczenia mięśni tłoczni brzusznej oraz mięśni przepony miedniczej, polegające na podnoszeniu się z pozycji leżącej i siadaniu bez pomocy rąk. Napięcie mięśni prostych brzucha, które wchodzi w grę w tego rodzaju ćwiczeniach, powoduje równoczesne kurczenie się przeciwdziałających im mięśni dźwigaczy odbytu, których zwiotczenie ma tak wielkie znaczenie dla obniżania się i wypadania macicy. Ponieważ wzmocnienie się ogólnego stanu zdrowia chorej nie jest również rzeczą obojętną, podaje się jej w tym czasie przetwory wapnia, fosforu i żelaza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>