Optymalny model seksualności część 2

– postawa światopoglądowa, a więc głównie system wartości, jakie uznajemy, hierarchia tych wartości, możliwości ich realizowania, przy czym w naszym systemie wartości przyjmujemy, że najwyższą wartością jest człowiek

– wzgląd moralny, który można sprowadzić do zasady, by w życiu seksualnym uwzględniać dobro cudze i własne, szacunek dla innych i dla siebie

– wzgląd ekonomiczny naturalną konsekwencją życia seksualnego jest rodzenie potomstwa, zachodzi więc konieczność regulowania urodzin, lecz istnieje także koniczność znalezienia rozsądnego miejsca dla spraw seksu w całokształcie życia. .

Gdy człowiek wyuczany jest w sposób precyzyjny życia seksualnego, może ustrzec się błędów, lecz powstaje niebezpieczeństwo zaniku spontaniczności, autentyczności aktu seksualnego górę bierze gra, która nie pozwala rozwinąć swobodnej ekspresji, mającej właśnie ów odkrywczy, poznawczy charakter. Każda interwencja prowadzi do zmiany osobowości, skoro zaś uznamy niesprowadzalną wartość człowieka jako osoby, każda taka zmiana może się z tego punktu widzenia okazać niekorzystna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>