Pierwsze objawy kliniczne choroby Potta

Szybko rozszerza się, drażniąc maziówkę stawu i niszcząc powierzchnię stawową, a w końcu cały staw. Ziarnina gruźlicza zajmuje miejsce zniszczonych tkanek. W 5-0% przypadków tworzy się ropień, który po przebiciu torebki stawowej szuka ujścia bądź to między mięśniami pośladkowymi, bądź też wreszcie do miedmiicy małej po przebiciu dna panewki. W okresie gojenia tkanka łączna rozprzestrzenia siię tam, gdzie była ziarnina, i następuje łącznotkankowy zrost, dający względną szytwność stawu.

Objawy. Pierwsze objawy kliniczne są nikłe. Najpierw widzi się lekkie utykanie po zmęczeniu, ustępujące po wypoczynku, potem pojawia się ból, początkowo niestały, umiejscowiony albo na przedniej powierzchni uda, albo po wewnętrznej stronie kolana.

Dziecko trzyma nogę w lekkim zgięciu, odwiedzeniu i skręceniu na zewnątrz. W tym ułożeniu pojemność torebki stawowej jest największa. Noga wydaje się za długa. Wszystkie ruchy stawu mogą już wówczas wykazywać nieznaczne ograniczenie ich zakresu. Szczególnie czułym sprawdzianem jest niemożność wykonania ruchu nadmiernego wyprostowania w biodrze. Staw bywa wrażliwy na ucisk. Radiogram w tym okre-

-sie może nie wykazać jeszcze żadnych zmian. Zawsze należy wykonać zdjęcia obu stawów biodrowych, co pozwala uchwycić lekkie stany odwapnienia po strome schorzałej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>