Potrzeba seksualna

Potrzeba seksualna jest wrodzona. Ulega ona ewolucji w rozwoju onto- genetycznym, zgodnie z prawami biologicznymi związanymi z wiekiem człowieka, przy czym dużą rolę odgrywają tu czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe. Dla zaspokojenia potrzeby seksualnej duże znaczenie ma również stopień jej integracji z potrzebą kontaktu emocjonalnego. Człowiek od urodzenia posiada mechanizmy neurofizjologiczne konieczne dla reakcji seksualnych. Jednakże zarówno świadomość seksualna, poczucie przynależności do płci, jak i kierunek potrzeby seksualnej zostają określone głównie pod wpływem czynników środowiskowych. Siła potrzeby seksualnej jest mniej więcej wprost proporcjonalna do ilości wytworzonych w organizmie androgenów.

Dawniej sądzono, że dziecko jest osobnikiem aseksualnym, a potrzeba seksualna pojawia się dopiero w okresie dojrzewania. Freud twierdził natomiast, że popęd seksualny u dzieci istnieje od urodzenia i powoli rozwija się do okresu dojrzewania, po czym rozwój jego ulega gwałtownemu przyspieszeniu. Wiele zdaje się przemawiać za tym, że tak jest, jednakże oprócz istnienia potrzeby seksualnej równolegle z nią istnieje potrzeba kontaktu emocjonalnego, której Freud nie uznawał.

Już w pierwszych latach życia, a nawet w okresie niemowlęcym, występują pewne reakcje seksualne. Są to erekcje lub czynności przypominające masturbację, którym towarzyszy mimika i pobudzenie ruchowe, podobne do pobudzenia seksualnego dojrzałych ludzi. Jednakże nie wiadomo, jakie są przy tym odczucia dzieci, czy mają one charakter seksualny, czy też erekcje są np. tylko odruchowe, pozbawione emocji seksualnych. Metodologia badań zachowań seksualnych dzieci jest bardzo ograniczona. Sprowadza się do retrospektywnych wypowiedzi ludzi dorosłych (którzy zazwyczaj nie pamiętają okresu wczesnego dzieciństwa) oraz do obserwacji zachowań dzieci. Stąd też dotychczas jeszcze nie można odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj satysfakcji występuje przy pobudzaniu okolic erotogennych u niemowląt i małych dzieci. Czy jest to typowa satysfakcja seksualna, dostosowana do stopnia rozwoju dziecka, czy też jest to satysfakcja innej natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>