Proces rzeżączkowy

Wobec postępującego rozwoju zapłodnionego jaja w czasie dłuższej niż bywa wędrówki następuje utrata przez nie otoczki przezroczystej, przedwczesna czynność wytwórcza fermentów proteolitycznych warstwy ektocłermalnej trofo- blastu i zagnieżdżenie się jaja w miejscu zetknięcia się jego z tkankami matki.

Spostrzeżenia kliniczne dowodzą, że ciąża trąbkowa zdarza się najczęściej u kobiet, które przebyły poronienie (około 50% przypadków), poronienia wiodą bowiem do powstania – niezależnie od zmian w śluzówce macicy – umiejscowionych spraw zapalnych błony śluzowej jajowodów (endosalpingitis), których następstwem jest tworzenie się zlepów i zrostów fałdów jej oraz zanik rzęsek nabłonków błony śluzowej (Czy Że wic z).

W znacznym odsetku przypadków (około 40%) przyczyną powstawania ciąży trąbkowej są zapalenia śluzówki i mięśniówki trąbki, najczęściej na tle zakażenia rzeżączkowego, procesy zapalne jajowodów prowadzić bowiem mogą do jiowierz- chownego uszkodzenia śluzówki, a więc przede wszystkim jej nabłonka, którego migawki ulegają zniszczeniu lub unieruchomieniu wskutek zlepów. Proces rze- żączkowy nie powoduje całkowitego zamknięcia trąbek ani zaniku ich czynności, jest jednak powodem zrastania się fałdów błony śluzowej na mniejszej lub większej przestrzeni, co doprowadza do tworzenia się uchyłków stanowiących jak gdyby ślepe kieszonki, w których wędrujące jajo zostaje unieruchomione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>