SPECYFIKA SEKSUOLOGII JAKO NAUKI

Wiele wreszcie problemów moralnych oraz kontrowersji stanowi rezultat wprowadzenia nowych koncepcji i technik terapeutycznych. Logiczną konsekwencją koncepcji układu partnerskiego, z której m.in. wynika, że leczenie dysfunkcji seksualnych może być skuteczne jedynie wówczas, gdy będzie przeprowadzane w układzie partnerskim – a więc nie można go przeprowadzać w oderwaniu od partnera – są próby zastosowania partnerów zastępczych w leczeniu ludzi nie posiadających stałych partnerów oraz nie potrafiących stworzyć układu partnerskiego koniecznego do ich leczenia. Partnerzy zastępczy stwarzają realną szansę wyleczenia ich zaburzeń. Jednakże zastosowanie partnerów zastępczych, mimo że ma charakter paraprofesjonalny (a więc nie chodzi

– 0 uprawianie przez nich prostytucji), budzi bardzo poważne kontrowersje oraz opory moralne. Opory te są tak silne, że niektórzy seksuolodzy, jak np. W. Masters i V. Johnson, ugięli się pod ich naciskiem (w tym wypadku chodziło zresztą o nacisk opinii publicznej) i zaniechali stosowania tej techniki leczenia. Sprawa pozostaje otwarta – dyskusja nad możliwością i celowością wprowadzenia tej techniki leczenia nadal trwa

– 1 przybiera, bardzo ostre formy. Wiele problemów moralnych oraz kontrowersji budzą także inne techniki terapeutyczne, takie jak np. uczenie techniki masturbacji i zalecanie treningu masturbacyjnego w leczeniu anorgazmii kobiety itp.

Jak z powyższego wynika, zarówno specyfika seksuologii jako nauki, a także obecny okres jej rozwoju, który charakteryzuje się wprowadzaniem szeregu nowych koncepcji rozwojowych i terapeutycznych, stwarzają wiele problemów moralnych i kontrowersji. Ponieważ lekarz seksuolog zmuszony jest do rozwiązywania tych problemów w praktyce – przy czym nie zawsze pozbywa się wątpliwości, czy obrane przez niego rozwiązanie jest słuszne – konieczna jest dyskusja nad nimi, której wyniki zapewne stanowić będą wyznaczniki dalszego postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>