WODNIAK NIEWIEŚCI

Schorzenie to polega na wytworzeniu się wypełnionej płynem torbieli w obrębie niezarosłego uchyłka Nucka. Ten torbielowaty twór lub twory (albowiem możliwe jest powstanie obok siebie dwóch odrębnych wodniaków) mogą mieście się częściowo lub w całości w kanale pachwinowym, a częściowo leżeć przed jego otworem zewnętrznym (annulus inguinalis subcutaneus) i sięgać nawet do wargi większej sromu. Ściana jego jest utworzona przez otrzewną, ale sama torbiel nie ma żadnej łączności z jamą brzuszną.

Pod wpływem urazu może przyjść w obrębie żeńskiego wodniaka do wylewu krwi i powstania krwiaka (haematocele dwerticuli Nucki). Spostrzegano również zropienie niewieściego wodniaka.

Wodniaki niewieście nie sprawiają w zasadzie żadnego cierpienia czasami jednak, zwłaszcza jeśli cała torbiel mieści się w obrębie kanału pachwinowego, kobiety skarżą się na bóle w tej okolicy, które są wywołane uciskiem wodniaka na nerw nasienny zewnętrzny.

Jest rzeczą zrozumiałą, że wodniak niewieści można pomylić z nie dającą się odprowadzić przepukliną pachwinową. W rozpoznaniu różnicowym trzeba również wziąć pod uwagę możliwość istnienia mięśniaka więzadla obłego, w którym wytworzyła się następowo torbiel wskutek zwyrodnienia śluzowatego. Wodniak niewieści nie ma żadnego związku z więzadlem obłym, ale można się o tym przekonać dopiero podczas zabiegu operacyjnego. Leży on zwykle na przedniej powierzchni tego więzadla.

Usunięcie samej torbieli nie jest trudne. Postępowanie jest takie samo co przy operacji przepukliny pachwinowej i tak samo wymaga dokładnego zamknięcia kanału pachwinowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>