Złośliwe guzy jajnika i ich likwidacja

Złośliwe guzy jajnika usuwa się tylko w drodze operacji brzusznej. Bardzo często towarzyszą im rozległe zrosty i zlepy otrzewnowe, które należy porozdzielać zanim odsłoni się dostęp do samego guza. Trwałe wyleczenie chorej po usunięciu złośliwego pierwotnego guza jajnika jest w wielu przypadkach niemożliwe, zabieg ope- racyjny doprowadza jednak do przejściowego polepszenia ogólnego stanu jej zdrowia.

W pewnych przypadkach, zwykle gdy chodzi o torbiele pęcherzyka Graafa, torbiele luteinowe i torbiele smołowe, wystarcza guz jajnikowy wyłuszczyć (enucleatio cystis) lub klinowo wyciąć (resectio cystis ovarii) z pozostawieniem miąższu gruczołowego. Powierzchnia rany po wyłuszczeniu guza musi być zaopatrzona przez zeszycie. Ten rodzaj operacji stosuje się lównież u osób młodych, u których drugi jajnik został z konieczności usunięty, w przypadkach, kiedy się jest pewnym, że operowany nowotwór nie jest złośliwy. Guz wyluszczany bywa na tępo, po przecięciu błony białawej jajnika. Krwawienie bywa nieznaczne, ale rana w jajniku powinna być zawsze zaszyta.

Samo nakłucie guza jajnikowego i odpuszczenie jego płynnej treści (punctio cystis ovarii) nie jest dziś stosowane nie tylko ze względu na bezcelowość zabiegu, ale także i na przykre następstwa, o jakich już wyżej wspominano (możliwość wylewania się do brzucha i gromadzenia się w jamie trzewnej nieobojętnego dla niej płynu). Zdecydować się na nie można co najwyżej ze względów psychicznych przy wyjątkowo dużych torbielach lub też u nie nadających się do operacji staruszek, w stanie charłactwa, cierpiących na znaczną duszność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>