Częstość ścieśnionych miednic

Ta częstość ścieśnionych miednic staje się zrozumiała, jeśli przypomnimy sobie, że wiele przyczyn, poczynając od życia płodowego, aż do dojrzałości płciowej może zahamować rozwój miednicy lub spowodować zmianę jej kształtu. Poważną rolę odgrywa również i dziedziczność. Wskutek krzyżowania się licznych napływowych ras przez całe wieki, ścieśnione miednice częściej są spostrzegane u kobiet europejskich, niż u kobiet innych ras. Istnieją ścieśnienia, które biorą swój początek już w życiu płodowym. Mogą to być potworności, zaburzenia we wzroście kości, lub też choroby kości i stawów, jak rozszczepione miednice, różne kształty miednic lejkowatych, zniekształcenia z po wodu zboczenia wzrostu chrząstek (chondrodystrophia foetalis), krzywicy płodowej, wrodzonych zwichnięć stawu biodrowego itd.

W dzieciństwie do zmiany kształtu miednicy lub zatrzymania się jej wzrostu przyczynia się głównie krzywica, a dalej zaburzenia w ogólnym odżywianiu, hamując rozwój kośóca. Próchnica kości, a głównie w kręgosłupie i stawach biodrowych lub kończynach dolnych, oraz zmiany warunków statycznych, powodują ucisk na miednicą i zmieniają jej kształt. Rozmiękanie kości, nowotwory kostne lub urazy mechaniczne, nawet u kobiet dojrzałych, wywołują zmiany w kształcie miednicy.

Pojęcia nasze o znaczeniu ścieśnionej miednicy dla przebiegu porodu, z biegiem lat ulegały zasadniczym zmianom. Tak jak starożytne położnictwo uważało, że każda miednica pod wpływem naporu główki musi się rozszerzyć przez rozciągnięcie się pierścienia kostnego, tak odwrotnie, dzisiaj na pierwszy plan wysuwamy zdolności przystosowywania się główki i tylko do pewnego stopnia liczymy się z rozszerzeniem miednicy. Już od początku XVIII wieku, dzięki pracom Deventeia zaczęły ustalać się właściwe poglądy na budowę miednicy i jej wpływ na mechanizm porodowy. Ostatnie prace Litzmana i Michaelisa ugruntowały nowoczesne pojęcie o miednicach ścieśnionych, zaliczając do nich nie tylko te, które stanowią mechaniczną przeszkodę dla porodu, lecz i te, które przez nieznaczne ścieśnienie wpływają niepomyślnie na mechanizm porodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>