Gorączka tagged posts

Leczenie choroby Potta

Stan ogólny dziecka szybko się pogarsza, czas opadania krwinek jest przyspieszony, zjawia się niedokrwistość wtórna. Gorączka nie jest objawem stałym. W przypadkach leczonych niedostatecznie dochodzi do typowego powikłania, do spastycznych porażeń kończyn dolnych na skutek zaburzeń w krążeniu rdzenia kręgowego, spowodowanych uciskiem przez ziarninę gruźliczą, ropień lub obrzęk.

Więcej