Polityka społeczna

Szeroko rozumiana polityka społeczna, jak każde działanie świadomie zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej zgodnie z regułą (mitem, religią, nauką), nigdy nie lekceważyła sfery seksu. Etnologia potwierdza tezę (Schelsky, 1953), że transformacja potrzeb seksualnych należy do najstarszych osiągnięć kulturowych, podobnie jak tworzenie narzędzi i języka. Najwcześniejszym zadaniem działania politycznego była społeczna regulacja stosunków między płciami (uwzględniająca zarówno cele biologiczne – ochrona potomstwa, jak i gospodarcze – utrzymanie rodziców przy życiu i ich zdolności do dalszej prokreacji). Obok podziału zadań według płci, regulacja objęła selekcję celów seksualnych osobistych i społecznych, a dalszymi chronologicznie konsekwencjami kreowania stosunków seksualnych stały się działania profilaktyczne, kontrolne i represyjne. Nie było więc i nie ma społeczności, w której w stosunku do współplemieńców, członków rodu, wiernych czy obywateli, nie represjonowano by naruszania ustalonych barier, przewagi nastawień, egocentrycznych nad socjocentrycznymi bądź ekspansywności sfery zachowań seksualnych w stosunku do innych sfer życia wspólnoty. Przekształcanie dążeń seksualnych jest czynnością jednostek w ramach kreowania własnej biografii i czynnością grup ludzkich w ramach ustaleń, standaryzacji, instytucjonalizacji – czynnością służącą podtrzymywaniu danej kultury czy jej osiągnięć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>