ZMIANY POLEKOWE W ROGÓWCE CZĘŚĆ 2

Po odstawieniu chlorochiny złogi rogówkowe znikają w ciągu kilku tygodni. Ich obecność nie jest więc przeciwwskazaniem do stosowania leku [8, 24, 42, 51].

Pochodne fenotiazyny u wielu chorych (ok. 15%) leczonych długotrwale mogą spowodować odkładanie się złogów w rogówce. Przypuszczalnie pod wpływem promieni nadfioletowych zgromadzone w tkankach pochodne fenotiazyny przekształcają się w substancje toksyczne, które z kolei pobudzają nadmierne wydzielanie melaniny.

Żółtawobiałe lub białe złogi w rogówce występują w jej części środkowej, głównie w szparze powiekowej. Odkładają się w śródbłonku, czasem w tylnej części warstwy właściwej rogówki lub pod nabłonkiem. Zło-

– 432 gi gromadzą się także w soczewce i w skórze. Zmiany te mają charakter odwracalny i nie upośledzają wzroku [8, 22, 24, 49, 51],

Indometacyna może u wielu długotrwale leczonych osób spowodować odkładanie się złogów w rogówce, przypominających zmiany po chloro- chinie” [8, 38].

Amiodaron powoduje u 75% leczonych obustronne symetryczne gromadzenie się w rogówce drobnych, brunatnożółtych złogów, których -rrhe- mizm nie jest znany. Rozległość złogów zależy od’całkowitej dawki leku i czasu leczenia. Wzrok nie jest upośledzony, a po odstawieniu leku złogi wolno znikają [2, 8, 51],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>