ZNIEKSZTAŁCAJĄCY GOŚCIEC STAWOWY

Skutki schorzeń reumatycznych ipod postacią zesztywnień i zniekształceń (polyarthritis chronica deformans) wymagają skojarzonego leczenia chirurgiczno-ortopedycznego oraz usprawniania. Leczenie to ma na celu bądź to uruchomienie sztywniejących stawów przez cierpliwie ćwiczenie ich i wzmacnianie atroficznych mięśni kończyny schorzałej lub przez operacje plastyczne, bądź to usztywnienie pewnych odcinków układu kostno-stawowego przez zaryglowanie stawu lub zespolenie kostne, celem uzyskania lepszych warunków dla statyki, bądź wreszcie należyte ustawienie w osi zniekształconych kości — osteotomie korekcyjne – co umożliwi optymalne wykorzystanie kończyny zarówno dla funkcji statycznych, jak i kinetycznych. Leczenie jest zawsze długotrwałe, zabiegi operacyjne przeważnie wieloetapowe. Współpraca chorego w akcji leczenia, cierpliwość leczącego i leczonego są warunkami, bez których nie można osiągnąć pożądanych wyników, mogących z zupełnie niedołężnego kaleki uczynić osobnika zdolnego do zajęć, prac i życia samodzielnego.

Wielu zniekształceniom można zapobiec przez należytą opiekę nad chorym w okresie ostrych stanów choroby reumatycznej. Polega ona na zabezpieczeniu stawów przed przybieraniem nieprawidłowego, niekorzystnego dla jego funkcji, ustawienia przez odpowiednie ułożenie chorego i stosowanie korytek gipsowych i wyciągów. Proste te środki uczynią kalectwo lżejszym nawet w razie zesztywnienia stawów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>