Charakterystyka materiału badawczego i metoda badania

Badania przeprowadzono w grupie 38 chorych (1(5 kobiet i 22 mężczyzn). Średnia wielku badanych wynosiła 32,10 + 14,85 lat. Liczebność rozpoznanych w badanej grupie następstw urazów sportowych przedstawiono w tabeli 1.

Czas, który upłynął od wystąpienia urazu po rozpoczęciu leczenia z.p.m.m.cz wahał się w badanej grupie od 2 do 10 dni.

Zabiegi wykonywano aparatem Alphatron 4100 do terapii zmiennym polem magnetycznym małej częstotliwości, produkcji firmy Alpha Electronics GmBIi z Hamburga. Zgodnie z instrukcją producenta stosowano pole magnetyczne formowane w impulsy prostokątne o częstotliwości 10-30 Hz, o współczynniku wypełnienia równym 0,5 i natężeniu zwiększanym stopniowo od 10 do 50% według .skali urządzenia. Pole magnetyczne aplikowano przy użyciu zwojnicy o średnicy 500 mm. W tych warunkach 1% natężenia pola według skali urządzenia odpowiada 1 gau- sowi. Stosowano serie impulsów w czasie 1 sekundy i następujące po nich przerwy również w czasie 1 sekundy. Łączny czas zabiegu wynosił 15

Zabiegi wykonywano codziennie z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, czyli 5 razy w tygodniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>