Cykl jajnikowy

Wszystkie pierwotne oocyty (komórki jajowe) są obecne w jajniku w ilości 1-2 milionów jeszcze przed urodzeniem i w późniejszym czasie już się nie tworzą. Jednakże do szóstego roku życia ponad 2/3 ich liczby ulega zanikowi i tylko około 400 – 500 w ciągu życia kobiety osiąga całkowitą dojrzałość od postaci wzrastającego mieszka jajowego pierwotnego, aż do wyzwolenia się jaja z pękniętego dojrzałego mieszka jajowego, do owulacji.

U kobiet i u samic Naczelnych dojrzewanie w każdym cyklu zaczyna grupa mieszków pierwotnych, ale zwykle dojrzewa tylko jeden z nich w jednym cyklu płciowym. Mechanizm, decydujący o wyborze spośród wielu dojrzewających mieszków tylko jednego, przeznaczonego do owulacji, nie jest znany. Obecnie możemy tylko snuć domysły na temat przyczyn tego, że jajniki kolejno zmieniają się w procesie owulacji oraz na temat mechanizmów regulujących monoowulację. Inne ssaki produkują jednorazowo więcej niż jedno jajo. Po owulacji jajo wędruje przez jajowód, gdzie może zostać zapłodnione przez plemnik. Zapłodnione jajo zostaje implantowane i zagnieżdża się w zmienionej sekrecyjnie błonie śluzowej macicy, a hormonalny sygnał z tego miejsca hamuje dalszy cykl dojrzewania mieszków. Jeżeli zapłodnienie jaja nie nastąpi, rozpoczyna się nowy cykl. Powtarza się on mniej więcej co 28 dni, aż do me- nopauzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>