Dane statystyczne o ekshibicjonizmie i ich interpretacja część 2

Toteż dane statystyczne dotyczące ekshibicjonizmu sygnalizują przypuszczenie, że organy ścigania i sądy stosują tu szeroką wykładnię pojęcia „czynu nierządnego”, przez który rozumieją prawdopodobnie wszelkie zachowanie publiczne o zabarwieniu erotycznym, przede wszystkim publiczne manifestowanie nagości ciała, zwłaszcza jego części „wstydliwych”, genitaliów itp. Jest to interpretacja zbyt daleko idąca zarówno ze stanowiska prawniczego, jak i kryminologicznego. Zwężona wykładnia pojęcia czynu nierządnego, afirmowana w odniesieniu do przestępstwa zgwałcenia, powinna być jednolicie przestrzegana i ograniczona do sytuacji, w której sprawca dopuszcza się aktu spółkowania lub zachowania równoznacznego. W obrębie kodeksu karnego to samo pojęcie nie może być interpretowane raz tak, raz inaczej. Natomiast przejawy ekshibicjonizmu w sensie seksulogicznym, tj. publiczne obnażanie się, jeżeli mają w ogóle być czynami karygodnymi, podpadają pod przytoczone już przepisy karno-administracyjne mające na celu ochronę porządku, spokoju publicznego. Obecna praktyka ścigania jest co najmniej niepokojąca. Zresztą o istocie karanych czynów ekshibi- cjonistycznych – za chwilę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>