DOBUTAMINA – ROZWINIĘCIE

Dobutamina nie jest stosowana rutynowo we wstrząsie kardiogennym. U osób z ciężką hipotonią niezbędne bowiem może być zwiększenie oporu naczyniowego w celu utrzymania odpowiedniego przepływu wieńcowego. W takich przypadkach korzystniejszy może okazać się wpływ do- paminy lub noradrenaliny.

Dobutamina nieznacznie pobudzając receptory a-adrenergiczne w mięśniu sercowym, może wydłużać 4 fazę depolaryzacji, prowadząc do zwol-

Dobutaminę stosuje się we wlewie dożylnym, rozpuszczając 250 mg leku w 500 ml 5n/o roztworu glukozy. Dodatni wpływ inotropowy jest widoczny już przy dawce 2,5 gg/kg/min. Najczęściej stosuje się dawki 2,5-10 gg/kg/min. Stężenie leku w surowicy krwi zależy od szybkości wlewu dożylnego. Tachytilaksja rozwija się w ciągu 24-72 h od rozpoczęcia leczenia. Stwierdzano korzystne efekty kliniczne także u chorych leczonych raz w tygodniu 4-godzinnym wlewem dobutaminy. Nie obserwowano martwicy tkanek przy wydostaniu się leku poza naczynia. Nie są również znane niekorzystne interakcje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>