Guz Ewinga

Rokowanie jest zawsze poważne. Amputacje, resekcje i naświetlania dają efekt nieraz tylko krótkotrwały.

Guz Ewinga (endothelioma) składa się z drobnych okrągłych komórek, prawdopodobnie pochodzenia śródbłonkowego. 5-0% przypadków pojawia się w wieku dziecięcym i młodzieńczym, częściej u płci męskiej.

Ból i gorączka, występująca napadowo, z przerwami, leukocytoza stanowią pierwsze objawy. Nie dziw więc, że początkowo błędnie myśli się o. infekcji, przeważnie w szpiku. Każda kość może być siedliskiem guza, zwykle jest nim trzon jednej z kości długich.

Obraz radiologiczny jest bardzo charakterystyczny. Warstwa korowa trzonu o zmienionej strukturze grubieje, a okostna tworzy nowe warstwy koncentryczne, co daje obraz cebuli. W odróżnieniu od mięsaków kościo- pochodnych guzy Ewinga są czułe na energię promienistą, co poprawia rokowanie. Resekcje guza wykonuje się po uprzednim naświetlaniu. Bywają przerzuty do płuc, węzłów chłonnych i innych kości. Przerzuty przyspieszają zejście śmiertelne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>