Leczenie wnętrostwa

Znaczące wyniki w wykrywaniu utajonych zaburzeń steroidogenezy u mężczyzn z tzw. oligozoospermią idiopatyczną uzyskali Berg i wsp. [3], którzy wykazali, że pobudzające działanie gonadotropin na czynność plemnikotwórczą u niepłodnych mężczyzn występuje tylko w przypadkach z tzw. niedojrzałą steroidogenezą. Niedojrzałość ta polega na przewadze tworzenia 20a-dihydroprogesteronu nad typowym dla steroidogenezy wieku dojrzałego tworzeniem 17a-hydroksyprogesteronu. Powodzenie leczenia wyrażało się także dojrzewaniem steroidogenezy. Leczenie polegało na podawaniu HMG (75 j.m, FSH) i HCG 1500 j.ra. 3 razy w tygodniu w ciągu 14-35 tygodni.

Leczenie wnętrostwa. Pomyślny wynik leczenia wnętrostwa polega nie tylko na uzyskaniu prawidłowości anatomicznej, ale także na uzyskaniu płodności w wieku dojrzałym. Zasadnicze znaczenie ma więc ocena odległych wyników leczenia. Dobrą ocenę uzyskało leczenie z zastosowaniem HCG. Próby skojarzonego leczenia HCG z HMG lub samym HMG nie wykazywały przewagi nad tradycyjnym podawaniem samego HCG. Niedawne wprowadzenie syntetycznej gonadoliberyny nie doczekało się jeszcze oceny odległych wyników.

Wskazania do Leczenia HCG niezstąpionych jąder istnieją w przypadkach, w których nie ma bezwzględnych wskazań do leczenia operacyjnego, tj. w przypadkach jąder położonych ektopowo, przy współistniejącej z wnętrostwem przepuklinie, przy zatrzymaniu jąder w następstwie operacji przepukliny oraz przy wnętrostwie współistniejącym z zaawansowanym dojrzewaniem płciowym, kiedy mimo uruchomienia czynności gonadotropowej nie następuje zstąpienie jąder do moszny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>